1
Kế Toán Tiền Lương

Có được Trừ Lương nhân viên khi Đi muộn, về sớm không?

Thực tế trong các doanh nghiệp hiện nay vẫn có tính trạng người sử dụng lao động (NSDLĐ) áp dụng việc phạt tiền người lao động (NLĐ) trong trường hợp đi muộn về sớm, vi phạm quy định về trang

Xem thêm

Mẫu tờ khai tham gia bảo hiểm xã hội: Mẫu TK1-TS

Tờ khai cung cấp và thay đổi thông tin người tham gia BHXH, BHYT: Mẫu TK1-TS –  Ban hành kèm theo QĐ số: 959/QĐ-BHXH ngày 09/9/2015 của BHXH Việt Nam: Tờ khai Mẫu TK1-TS dùng để kê khai các thông tin

Xem thêm

Mẫu TK3-TS – Tờ khai cung cấp và thay đổi thông tin đơn vị tham gia BHXH, BHYT

Mẫu TK3-TS – Tờ khai cung cấp và thay đổi thông tin đơn vị tham gia BHXH, BHYT dùng kê khai các thông tin của đơn vị khi đăng ký tham gia BHXH, BHYT, BHTN và khi đơn vị có

Xem thêm

Mẫu D02-TS Danh sách lao động tham gia BHXH, BHYT, BHTN

Mẫu D02-TS: Danh sách lao động tham gia BHXH, BHYT, BHTN dùng để đơn vị kê khai lao động, tiền lương tham gia BHXH, BHYT, BHTN; điều chỉnh đóng BHXH, BHYT, BHTN và đăng ký cấp sổ BHXH, thẻ BHYT đối

Xem thêm

Báo cáo khai trình sử dụng lao động: thủ tục – mẫu hồ sơ

THỦ TỤC KHAI TRÌNH SỬ DỤNG LAO ĐỘNG                  1.      Công văn đề nghị khai trình sử dụng lao động 2.      Giấy đăng ký kinh doanh(Bản sao công chứng ) 3.      Khai trình việc sử dụng lao động của đơn vị

Xem thêm

Các cách tính lương – hình thức trả lương trong Doanh nghiệp

Tiền lương là khoản tiền mà Doanh nghiệp trả cho người lao động để thực hiện công việc theo thỏa thuận. Nhưng cần phải đảm bảo không được thấp hơn mức lương tối thiểu. Doanh nghiệp có quyền lựa chọn

Xem thêm

Các ngày nghỉ hưởng nguyên lương trong năm 2017

Theo Luật số 10/2012/QH13 của Quốc hội : BỘ LUẬT LAO ĐỘNG người lao động sẽ được hưởng nguyên lương vào những nghỉ sau: 1) Tết Dương lịch 01 ngày (ngày 01 tháng 01 dương lịch): 2) Tết Âm lịch

Xem thêm

Mức hưởng chế độ thai sản BHXH năm 2018 mới nhất

Mức hưởng chế độ thai sản theo Luật bảo hiểm 58/2014/QH13 đang được hướng dẫn tại Thông tư 59/2015/TT-BLĐTBXH hướng dẫn Luật bảo hiểm xã hội về bảo hiểm xã hội bắt buộc, hướng dẫn Nghị định 115/2015/NĐ-CP hướng dẫn Luật Bảo hiểm xã

Xem thêm

Mức lương tối thiểu vùng năm 2017 mới nhất

Mức lương tối thiểu vùng năm 2017 được thực hiện theo nghị định 153/2016/NĐ-CP ban hành ngày 14 tháng 11 năm 2016, có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01 tháng 01 năm 2017. Bắt đầu từ ngày 01/01/2017, Doanh

Xem thêm

Quy định về kinh phí công đoàn và đoàn phí công đoàn 2018

Quy định về kinh phí công đoàn và đoàn phí công đoàn 2018 Căn cứ theo quy định tại Điểm 2.4 Khoản 2 Mục II Hướng dẫn 1784/HD-TLĐ ngày 06/11/2017 về xây dựng dự toán tài chính Công đoàn năm

Xem thêm