1
Kế Toán Tiền Lương

Mẫu bảng thanh toán tiền thưởng theo quyết định 48 và TT 200

Bảng thanh toán tiền thưởng là chứng từ xác nhận số tiền thưởng cho từng người lao động, làm cơ sở để tính thu nhập của mỗi người lao động và ghi sổ kế toán. 1. Mẫu bảng thanh toán

Xem thêm

Mẫu hợp đồng giao khoán công việc

Hợp đồng giao khoán là bản ký kết giữa người giao khoán và người nhận khoán nhằm xác nhận về khối lượng công việc khoán hoặc nội dung công việc khoán, thời gian làm việc, trách nhiệm, quyền lợi của

Xem thêm

Mẫu biên lai thu tiền theo quyết định 48 và TT 200 – Cách ghi

Biên lai thu tiền là giấy biên nhận của Quỹ hoặc cá nhân đã thu tiền hoặc thu séc của người nộp làm căn cứ để lập phiếu thu, nộp tiền vào quỹ, đồng thời để người nộp thanh toán

Xem thêm

Quy định về lao động thử việc: thời gian và mức lương thử việc

Thử việc là khoảng thời gian người lao động làm thử công việc của người lao động giao cho để xem người thử đó có đáp ứng được yêu cầu của công việc đó không và được giao kết hợp đồng gọi là hợp đồng thử việc. Theo điều 26, 27,

Xem thêm

Mẫu bảng chấm công theo TT 133 và TT 200 – Mẫu số: 01a- LĐTL

Bảng chấm công dùng để theo dõi ngày công thực tế làm việc, nghỉ việc, nghỉ hưởng BHXH, … để có căn cứ tính trả lương, bảo hiểm xã hội trả thay lương cho từng người và quản lý lao

Xem thêm

Mẫu giấy đề nghị tạm ứng – Cách viết

Giấy đề nghị tạm ứng là căn cứ để xét duyệt tạm ứng, làm thủ tục lập phiếu chi và xuất quỹ cho tạm ứng. Sau đây Kế Toán Hà Nội xin được cung cấp mẫu giấy đề nghị tạm ứng ( Ban hành kèm

Xem thêm

Tiền lương tháng 13 có tính thuế TNCN không? có được tính vào chi phí được trừ không?

Tiền lương tháng 13 được coi là một khoán tiền thưởng của doanh nghiệp cho người lao động căn cứ vào kết quả sản xuất, kinh doanh hăng năm và mức độ hoàn thành công việc của người lao động.

Xem thêm

Cách tính lương làm thêm giờ

Hướng dẫn cách tính lương làm thêm giờ vào ban đêm, ngày nghỉ ngày lễ theo Thông tư 23/2015/TT-BLĐTBXH có hiệu lực kể từ ngày 08/8/2015. Làm thêm giờ là khoảng thời gian làm việc ngoài thời giờ làm việc bình

Xem thêm

Mức phạt chậm đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc

Chậm đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc, bảo hiểm thất nghiệp sẽ bị phạt Phạt tiền với mức từ 12% đến 15% tổng số tiền phải đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc, bảo hiểm thất nghiệp tại thời

Xem thêm

Mức phạt trả lương thấp hơn mức lương tối thiểu vùng

Mức lương tối thiểu vùng đang được áp dụng trong năm 2018 là theo Nghị định 141/2017/NĐ-CP. Chi tiết mức lương tối thiểu vùng các bạn tham khảo tại đây: Mức lương tối thiểu vùng 2018 Nếu người sử dụng

Xem thêm