Học làm kế toán tổng hợp
Học làm kế toán thuế
Học làm kế toán trên phần mềm
Học làm kế toán trên Excel
Kế Toán Tài Sản Cố Định

Phương pháp trích khấu hao TSCĐ theo khối lượng, số lượng sản phẩm

Hướng dẫn cách trích khấu hao tài sản cố định theo khối lượng, số lượng sản phẩm theo thông tư 45/2013/TT-BTC: 1. Đối tượng áp dụng: + Tài sản cố định được trích khấu hao theo phương pháp này là các loại máy móc, thiết bị thỏa mãn đồng thời các điều kiện sau: 1. […]

Xem thêm

Mẫu biên bản giao nhận TSCĐ theo QĐ 48 và TT 200

Nhằm xác nhận việc giao nhận TSCĐ sau khi hoàn thành xây dựng, mua sắm, được cấp trên cấp, được tặng, biếu, viện trợ, nhận góp vốn, TSCĐ thuê ngoài…đưa vào sử dụng tại đơn vị hoặc tài sản của đơn vị bàn giao cho đơn vị khác theo lệnh của cấp trên, theo hợp […]

Xem thêm

Mẫu biên bản thanh lý TSCĐ theo QĐ 48 và TT 200

Biên bản thanh lý TSCĐ nhằm mục đích xác nhận việc thanh lý TSCĐ và làm căn cứ để ghi giảm TSCĐ trên sổ kế toán. 1. Mẫu biên bản thanh lý TSCĐ theo quyết định 48: Mẫu số: 02 – TSCĐ Đơn vi: Công ty kế toán Hà NộiBộ phận:……….                   […]

Xem thêm

Mẫu biên bản bàn giao TSCĐ sửa chữa lớn hoàn thành theo QĐ 48 và TT 200

Biên bản bàn giao TSCĐ sửa chữa lớn hoàn thành dùng để xác nhận việc bàn giao TSCĐ sau khi hoàn thành việc sửa chữa lớn giữa bên có TSCĐ sửa chữa và bên thực hiện việc sửa chữa. Là căn cứ ghi sổ kế toán và thanh toán chi phí sửa chữa TSCĐ. 1. Mẫu […]

Xem thêm

Mẫu biên bản đánh giá lại TSCĐ theo quyết định 48 và TT 200

Biên bản đánh giá lại TSCĐ dùng để xác nhận việc đánh giá lại TSCĐ và làm căn cứ để ghi sổ kế toán và các tài liệu liên quan đến số chênh lệch (tăng, giảm) do đánh giá lại TSCĐ. 1. Mẫu biên bản đánh giá lại TSCĐ theo quyết định 48 (Mẫu số: 04 – TSCĐ) […]

Xem thêm

Mẫu biên bản kiểm kê tài sản cố định – Cách viết cụ thể

Biên bản kiểm kê tài sản cố định nhằm xác nhận số lượng, giá trị tài sản cố định hiện có, thừa thiếu so với sổ kế toán trên cơ sở đó tăng cường quản lý tài sản cố định và làm cơ  sở quy trách nhiệm vật chất, ghi sổ kế toán số chênh […]

Xem thêm

Mẫu bảng tính và phân bổ khấu hao TSCĐ theo QĐ 48 và TT 200

Bảng tính và phân bổ khấu hao TSCĐ dùng để phản ánh số khấu hao TSCĐ phải trích và phân bổ số khấu hao đó cho các đối tượng sử dụng TSCĐ hàng tháng. 1. Mẫu bảng tính và phân bổ khấu hao TSCĐ theo QĐ 48 (Mẫu số: 06 – TSCĐ) 2. Mẫu bảng tính và […]

Xem thêm

Điều kiện nhận biết là tài sản cố định

Tài sản được mua về phải thoả mãn những điều kiện nhất định mới được gọi là tài sản cố định. Theo điều 3 của thông tư 45/2013/TT-BTC thì tài sản cố định phải thoả mãn đồng thời cả ba tiêu chuẩn dưới đây: – Chắc chắn thu được lợi ích kinh tế trong tương lai từ việc sử dụng tài sản […]

Xem thêm

Cách trích khấu hao tài sản cố định theo số dư giảm dần có điều chỉnh

Hướng dẫn cách trích khấu hao tài sản cố định theo số dư giảm dần có điều chỉnh Mức trích khấu hao tài sản cố định theo phương pháp số dư giảm dần có điều chỉnh được xác định như: – Xác định thời gian khấu hao của tài sản cố định: Doanh nghiệp xác […]

Xem thêm

Cách trích khấu hao tài sản cố định theo phương pháp đường thẳng

Trích khấu hao tài sản cố định theo phương pháp đường thẳng là phương pháp trích khấu hao theo mức tính ổn định từng năm vào chi phí sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp của tài sản cố định tham gia vào hoạt động kinh doanh, thường áp dụng với máy móc, thiết bị.. Công […]

Xem thêm