Kế Toán Kho

Mẫu bảng phân bổ nguyên liệu, vật liệu, công cụ dụng cụ – Mẫu số: 07 – VT

Bảng phân bổ nguyên liệu, vật liệu, công cụ, dụng cụ là văn bản do bộ phận kế toán của doanh nghiệp lập để phục vụ trong công tác kế toán của doanh nghiệp về phân bổ nguyên liệu, vật

Xem thêm

Mẫu bảng kê mua hàng theo quyết định 48 và 19 – Mẫu số 06-VT

Bảng kê mua hàng là chứng từ kê khai mua vật tư, công cụ, dụng cụ, dịch vụ lặt vặt trên thị trường tự do trong trường hợp người bán thuộc diện không phải lập hoá đơn khi bán hàng

Xem thêm

Mẫu phiếu báo vật tư còn lại cuối kỳ – Mẫu số: 04-VT

Phiếu báo vật tư còn lại cuối kỳ là văn bản được lập để theo dõi số lượng hàng hóa vật tư cuối kỳ. Sau đây công ty kế toán Hà Nội xin gửi tới các bạn Mẫu phiếu báo vật tư

Xem thêm

Mẫu biên bản kiểm nghiệm vật tư, công cụ, sản phẩm, hàng hóa- Mẫu số: 03-VT

Biên bản kiểm nghiệm vật tư, công cụ, sản phẩm, hàng hóa là văn bản do doanh nghiệp lập để kiểm tra các loại vật tư, công cụ, sản phẩm, hàng hóa hiện có của doanh nghiệp, đơn vi. Sau đây

Xem thêm

Mẫu phiếu xuất kho theo Thông tư 200 và QĐ 48 – Mẫu số: 02 – VT

Phiếu xuất kho dùng để theo dõi chặt chẽ số lượng vật tư, công cụ, dụng cụ xuất kho cho các bộ phận sử dụng trong đơn vị, làm căn cứ để hạch toán chi phí và kiểm tra việc

Xem thêm

Mẫu phiếu nhập kho theo thông tư 200 và QĐ 48 – Mẫu số: 01 – VT

Phiếu nhập kho nhằm xác nhận số lượng vật tư, công cụ, dụng cụ nhập kho làm căn cứ ghi Thẻ kho, thanh toán tiền hàng, xác định trách nhiệm với người có liên quan và ghi sổ kế toán.

Xem thêm

Các phương pháp hạch toán hàng tồn kho

Hàng tồn kho là một yếu tố rất quan trọng trong doanh nghiệp, vì vậy việc hạch toán đúng hàng tồn kho không chỉ giúp cho doanh nghiệp có 1 lượng vật tư, hàng hoá dự trữ đúng mức, không

Xem thêm

Mẫu biên bản kiểm kê vật tư, công cụ, sản phẩm, hàng hóa – Mẫu số 05 – VT

Biên bản kiểm kê vật tư, công cụ nhằm xác định số lượng, chất lượng và giá trị vật tư, công cụ có ở kho tại thời điểm kiểm kê làm căn cứ xác định trách nhiệm trong việc bảo

Xem thêm

Các phương pháp tính giá xuất kho của hàng tồn kho

Các phương pháp tính giá xuất kho hàng tồn kho   Hàng tồn kho trong các doanh nghiệp tăng từ nhiều nguồn khác nhau với các đơn giá khác nhau, vì vậy doanh nghiệp cần lựa chọn phương pháp tính

Xem thêm