Học làm kế toán tổng hợp
Học làm kế toán thuế
Học làm kế toán trên phần mềm
Học làm kế toán trên Excel
Mẫu biểu - Chứng từ

Hướng dẫn xử lý khi mất hóa đơn đầu vào liên 2 và đầu ra

giảm 50% học phí

xử lý khi mất hóa đơn đầu vào liên 2 và đầu raKế toán Hà Nội xin hướng dẫn cách xử lý khi mất hóa đơn đỏ (GTGT) đầu vào liên 2 hoăc đầu ra. Nếu làm mất liên 1 hoặc liên 3 thì doanh nghiệp cũng bị xử phạt. Theo thông tư 39/2014/TT-BCT theo đó việc mất, cháy, hỏng hóa đơn kế toán sẽ làm như sau:

1. Xử lý trong trường hợp người bán làm mất hóa đơn: 

Khi phát hiện mất hóa đơn đầu ra ( dù đã lập hay chưa lập) kế toán cũng phải thông
báo với cơ quan thuế quản lý trực tiếp theo mẫu BC21/AC ( phụ lục 3 thông tư 64)
trong vòng 5 ngày kể từ khi phát hiện ra mất hóa đơn. Trường hợp ngày cuối cùng
(ngày thứ 05) trùng với ngày nghỉ theo quy định của pháp luật thì ngày cuối cùng của
thời hạn được tính là ngày tiếp theo của ngày nghỉ đó.
Mức phạt tiền 10.000.000 đồng đến 20.000.000
– Làm mất, cháy, hỏng hoá đơn đã phát hành nhưng chưa lập hoặc hoá đơn đã lập (liên giao cho khách
hàng) nhưng khách hàng chưa nhận được hoá đơn khi hoá đơn chưa đến thời gian lưu trữ, trừ trường hợp
mất, cháy, hỏng hóa đơn do thiên tai, hỏa hoạn. Trường hợp mất, cháy, hỏng hoá đơn, trừ liên giao cho
khách hàng, trong thời gian lưu trữ thì xử phạt theo pháp luật về kế toán.
– Trường hợp người bán tìm lại được hoá đơn đã mất (liên giao cho khách hàng) khi cơ quan thuế chưa ban
hành quyết định xử phạt thì người bán không bị phạt tiền.
– Trường hợp người bán làm mất, cháy, hỏng các liên hoá đơn đã lập sai và đã xoá bỏ (người bán đã lập
hoá đơn khác thay thế cho các hoá đơn đã lập sai và đã xoá bỏ) thì người bán bị phạt cảnh cáo.
– Trường hợp trong cùng một thời điểm, tổ chức, cá nhân thông báo mất nhiều số hoá đơn cho cơ quan thuế
nhưng cơ quan thuế đủ căn cứ xác định tổ chức, cá nhân gộp nhiều lần mất hoá đơn để báo cáo cơ quan
thuế thì xử phạt theo từng lần mất hoá đơn.
– Trường hợp mất, cháy, hỏng hoá đơn đã lập (liên giao cho khách hàng) có liên quan đến bên thứ ba, bên
thứ ba do người bán thuê thì xử phạt người bán theo quy định tại điểm này.
( Theo điều 11, thông tư 10/2014/TT-BTC hướng dẫn xử phạt vi phạm hành chính về hóa đơn mới
nhất có hiệu lực từ ngày 2/3/2014)

2. Xử lý trong trường hợp mất hóa đơn đầu vào liên 2:

Các bạn làm như sau:
– Làm mẫu BC21/AC ( phụ lục 3 thông tư 64)
trong vòng 5 ngày kể từ khi phát hiện ra mất hóa đơn.
– Lập biên bản ghi nhận sự việc, trong biên bản ghi rõ liên 1 của hóa đơn người bán hàng khai, nộp thuế trong
tháng nào, ký và ghi rõ họ tên của người đại diện theo pháp luật (hoặc người được ủy quyền), đóng dấu (nếu có)
trên biên bản. Người bán và người mua phải chịu trách nhiệm về tính chính xác của việc mất, cháy, hỏng hoá đơn.
– Sao chụp liên 1 của hóa đơn, ký xác nhận của người đại diện theo pháp luật và đóng dấu trên bản sao hóa đơn
để giao cho người mua. Người mua được sử dụng hóa đơn bản sao có ký xác nhận, đóng dấu (nếu có) của người
bán kèm theo biên bản về việc mất, cháy, hỏng liên 2 hóa đơn để làm chứng từ kế toán và kê khai thuế.
vậy là sau khi làm biên bản, và sao chụp liên 1, bên mua dùng liên 1 đó để hạch toán, kê khai và vẫn được khấu
trừ thuế.

* Mức phạt :

+ Nếu do bên bán làm mất thì phạt: 10 – 20 triệu
+ Nếu do bên mua làm mất hóa đơn liên 2 – đầu vào: từ 2 – 4 triệu ( Theo điểm 1, điều 12 của Thông tư
10/2014/TT-BTC)

VN:F [1.9.22_1171]
Rating: 0.0/10 (0 votes cast)
VN:F [1.9.22_1171]
Rating: 0 (from 0 votes)
Chia sẻ bạn bè
giam 50% hoc phi
You might also likeclose