Học làm kế toán tổng hợp
Học làm kế toán thuế
Học làm kế toán trên phần mềm
Học làm kế toán trên Excel
Mẫu biểu - Chứng từ

Download trọn bộ tài liệu về quy chế công ty

giảm 50% học phí

Download trọn bộ tài liệu về quy chế công ty. Nếu bạn may mắn, làm việc trong những công ty lớn, bạn sẽ thấy công ty có rất nhiều quy chế, như: Quy chế tài chính, quy chế lương, quy chế thưởng, quy chế công tác phí, định mức sử dụng văn phòng phẩm, bảo hộ lao động, quy trình thanh toán, tạm ứng,…. Những quy chế này sẽ được xây dựng từ ban đầu, để áp dụng cho doanh nghiệp. Nhưng, nếu bạn làm việc cho những công ty nhỏ, thì có thể bạn sẽ không nhìn thấy các quy chế này nó mặt mũi như thế nào. Hoặc là bạn sẽ là người đi xây dựng nó.

File tổng hợp bao gồm:

1. Quy chế lương
2. Quy chế thưởng
3. Quy chế tạm ứng, thanh toán
4. Quy chế văn phòng phẩm, bảo hộ lao động, xăng xe
5. Quy chế về công tác phí
6. Quy chế tài chính
7. Văn bản thuế liên quan
8. Điều lệ công ty
9. Hướng dẫn soạn thảo văn bản theo chuẩn văn thư
10. Mẫu bìa đẹp

DOWNLOAD NOW

VN:F [1.9.22_1171]
Rating: 0.0/10 (0 votes cast)
VN:F [1.9.22_1171]
Rating: 0 (from 0 votes)
Chia sẻ bạn bè
giam 50% hoc phi