Học làm kế toán tổng hợp
Học làm kế toán thuế
Học làm kế toán trên phần mềm
Học làm kế toán trên Excel
Định khoản hạch toán

Cách hạch toán các khoản thu nhập khác – Tài khoản 711

Hướng dẫn Cách định khoản hạch toán các khoản thu nhập khác – Tài khoản 711   1. Tài khoản 711: dùng để phản ánh các khoản thu nhập khác ngoài hoạt động tạo ra doanh thu của doanh nghiệp. 2. Kết cấu TK 711: Thuộc nhóm nguồn vốn: Có số phát giảm bên Nợ, phát sinh […]

Xem thêm

Cách hạch toán các khoản chi phí khác – Tài khoản 811

Hướng dẫn Cách định khoản hạch toán các khoản chi phí khác – Tài khoản 811   1. Tài khoản 811: Tài khoản này phản ánh những khoản chi phí phát sinh do các sự kiện hay các nghiệp vụ riêng biệt với hoạt động thông thường của các doanh nghiệp. 2. Kết cấu TK 811: Thuộc […]

Xem thêm

Cách hạch toán chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp – Tài khoản 821

Cách định khoản hạch toán chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp – Tài khoản 821 1. Tài khoản 821: dùng để phản ánh chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp phát sinh trong năm. 2. Kết cấu TK 821: Thuộc nhóm tài sản: Có số phát tăng bên Nợ, phát sinh giảm bên Có; không số […]

Xem thêm

Cách hạch toán xác định kết quả kinh doanh – Tài khoản 911

Hướng dẫn cách định khoản hạch toán xác định kết quả kinh doanh – Tài khoản 911 1. Tài khoản 911: dùng để xác định và phản ánh kết quả hoạt động kinh doanh và các hoạt động khác của doanh nghiệp trong một kỳ kế toán năm. 2. Kết cấu TK 911: là tài khoản xác […]

Xem thêm

Cách định khoản hạch toán chiết khấu thương mại mới nhất

Chiết khấu thương mại là khoản doanh nghiệp bán giảm giá niêm yết cho khách hàng mua với số lượng lớn. Hàng hoá, dịch vụ áp dụng hình thức chiết khấu thương mại dành cho khách hàng thì trên hóa đơn GTGT ghi giá đã chiết khấu thương mại dành cho khách hàng, thuế GTGT, tổng […]

Xem thêm

Tài khoản kế toán là gì?

Tài khoản kế toán là phương tiện để phản ánh các Nghiệp vụ kinh tế phát sinh theo từng đối tượng kế toán riêng biệt.   – Nghiệp vụ kinh tế phát sinh là hoạt động liên quan đến quá trình hoạt động sản xuất kinh doanh của DN. Có thể là việc: Mua hàng/ […]

Xem thêm

Nguyên tắc định khoản kế toán

Nguyên tắc định khoản kế toán gồm các quy tắc sau:   – Để định khoản kế toán được các bạn phải xác định được Đối tượng kế toán được thực hiện trong nghiệp vụ kinh tế phát sinh. – Bên Nợ ghi trước/ Bên Có ghi sau. – Ghi hết bên nợ rồi sang […]

Xem thêm

Quan hệ đối ứng giữa các tài khoản kế toán

Quan hệ đối ứng giữa các tài khoản kế toán gồm 4 quan hệ đối ứng sau:   1. Tăng một giá trị Tài sản này đồng thời làm giảm về giá trị của Tài sản kia một khoản tương ứng.   Ví dụ: Mua hàng hóa A trị giá 22tr đã bao gồm thuế GTGT 10% và đã thanh […]

Xem thêm

Kết cấu của các loại Tài khoản kế toán

Kết cấu chung của Tài khoản kế toán được thiết kế theo Mô hình chữ T   – Bên Trái: Bên Nợ – Biên Phải: Bên Có Nợ – Có không có ý nghĩa về mặt kinh tế mà chỉ mang tính Quy ước. Nợ không có nghĩa là việc chúng ta đang Nợ tiền của đối […]

Xem thêm

Hệ Thống Tài Khoản Kế Toán Theo Quyết Định 15 mới nhất

Lớp học kế toán tổng hợp xin chia sẻ danh mục hệ thống tài khoản kế toán theo Quyết định 15/2006/QĐ-BTC mới nhất của bộ tài chính ban hành ngày 20/03/2006 áp dụng cho tất cả các doanh nghiệp thuộc mọi lĩnh vực, mọi thành phần kinh tế trong cả nước. DANH MỤC HỆ THỐNG TÀI KHOẢN KẾ […]

Xem thêm
You might also likeclose