Học làm kế toán tổng hợp
Học làm kế toán thuế
Học làm kế toán trên phần mềm
Học làm kế toán trên Excel
Định khoản hạch toán

Các khoản chi phí được trừ khi thu nhập doanh nghiệp mới nhất

Kế Toán Hà Nội xin cập nhật một số điều được bổ sung tại thông tư 119/2014/TT-BTC, TT 151/TT-BTC, Luật số 71/2017/QH13 và các khoản chi phí khi xác định thuế thu nhập doanh nghiệp được quy định tại Thông tư số 78/TT-BTC. Khoản chi thực tế phát sinh liên quan đến hoạt động sản xuất, kinh doanh […]

Xem thêm
Cách xử lý hóa đơn đầu vào công ty bỏ trốn

Hướng dẫn viết hóa đơn hàng tiêu dùng nội bộ theo mẫu và kê khai

Hiện nay hàng tiêu dùng nội bộ được thực hiện theo hướng dẫn tại thông tư 26/2014/TT-BTC ban hành ngày 27/2/2015 cùng với Luật thuế sửa đổi số 71/2014/QH13 – Tức là từ ngày 1/1/2015. Cụ thể, tại Khoản 9, điều 3. Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 39/2014/TT-BTC ngày 31/3/2014 […]

Xem thêm

Xử lý khi viết sai số tiền, tiền thuế, thuế suất thuế GTGT

Viết sai số tiền bằng chữ, tiền thuế, thuế suất trên hóa đơn GTGT xử lý như thế nào? Kế toán Hà Nội xin hương dẫn cách xử lý hóa đơn viết sai số tiền bằng chữ, tiền thuế, thuế suất, đơn giá…(ảnh hưởng đến số thuế GTGT phải nộp) theo hướng dẫn tại Thông tư […]

Xem thêm

Cách xử lý hóa đơn mua của doanh nghiệp bỏ trốn

Hóa đơn đầu vào của Doanh nghiệp bỏ trốn xử lý như thế nào? Kế toán Hà Nội xin hướng dẫn xử lý những hóa đơn của Công ty bỏ trốn, công ty ngừng hoạt động. + Nếu hóa đơn phát sinh sau ngày doanh nghiệp bán hàng bỏ trốn thì doanh nghiệp không được khấu […]

Xem thêm

Kinh nghiệm hoạch toán doanh thu chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp

Thuế thu nhập doanh nghiệp là loại thuế mà các cơ quan thuế quan tâm, kiểm tra nhiều nhất và kế toán phải vất vả trong việc hoạch toán loại thuế này. Kế Toán Hà Nội xin chia sẻ cho các bạn những kinh nghiệm hoạch toán doanh thu chi phí để tính ra lợi nhuận […]

Xem thêm

Những việc kế toán cần làm đối với công ty mới thành lập năm 2015

Nhiều bạn kế toán, nhất là các bạn kế toán mới ra trường, khi bắt đầu làm việc tại một công ty mới thành lập sẽ rất lúng túng, khó khăn, không biết những công việc cần phải làm là gì? Kế toán Hà Nội xin chia sẻ những công việc kế toán cần phải làm […]

Xem thêm

Chế độ công tác phí mới nhất 2015 áp dụng theo thông tư 96/2015/TT-BT

Như các bạn đã biết, chế độ công tác phí theo qui định cũ của thông tư 111/2013/TT-BTC về thuế TNCN và thông tư 78/2014/TT-BTC về thuế TNDN theo mức chi tối đa là 300.000 đồng/ngày, tức là: Về thuế TNCN: Mức chi vượt trên 300.000 đồng/ngày thì phần 300.000 đồng được miễn thuế TNCN […]

Xem thêm

Hệ thống tài khoản kế toán theo Thông tư 200 mới nhất

Danh mục hệ thống tài khoản kế toán mới nhất năm 2015 theo Thông tư 200/2014/TT-BTC ngày 22/12/2014 của Bộ tài chính có hiệu lực từ ngày 01/01/2015. Cụ thể: Thông tư 200/2014/TT-BTC có hiệu lực áp dụng sau 45 ngày kể từ ngày ký và áp dụng cho năm tài chính bắt đầu hoặc […]

Xem thêm
Cách kiểm tra đối chiếu sổ sách kế toán

Cách kiểm tra đối chiếu sổ sách kế toán

Ghi sổ sách kế toán theo hình thức Nhật Ký Chung được rất nhiều DN và kế toán lựa chọn, nhưng sau khi làm xong sổ sách kế toán các bạn không biết kiểm tra đối chiếu xem đúng hay sai, sổ nào với sổ nào? báo cáo nào với sổ nào? Chỉ tiêu nào […]

Xem thêm

Tổng hợp các khoản thu nhập không chịu thuế TNCN của người lao động năm 2015

Khi thực hiện tính thuế thu nhập cá nhân cho người lao động, người kế toán thường nhầm lẫn, chưa rõ về quy định các khoản thu nhập tiền lương, khoản nào phải chịu thuế và khoản nào không phải chịu thuế. Kế toán Hà Nội xin tổng hợp một số điều cần lưu ý về […]

Xem thêm
You might also likeclose