Học làm kế toán tổng hợp
Học làm kế toán thuế
Học làm kế toán trên phần mềm
Học làm kế toán trên Excel
Định khoản hạch toán

Xử lý hóa đơn viết thuế suất thấp hơn quy định

Khi doanh nghiệp viết hóa đơn có thể viết sai thuế suất của hóa đơn. Nếu doanh nghiệp viết thuế suất của hàng hóa thấp hơn thuế suất quy định thì xử lý như thế nào? 1. Trường hợp doanh nghiệp viết thuế suất thấp hơn quy định nhưng doanh nghiệp tự phát hiện và […]

Xem thêm

Những điều kế toán cần chú ý khi quyết toán thuế (đặc biệt)

Không phải năm nào cũng cần nhưng việc quyết toán thuế là không tránh khỏi. Đây là vấn đề đau đầu với các doanh nghiệp cũng như với cán bộ thuế.  Kế toán Hà Nội xin chia sẻ với bạn đọc một số lưu ý trước khi doanh nghiệp của bạn nhận được quyết định quyết toán […]

Xem thêm

Cách hạch toán thuế GTGT được khấu trừ Tài khoản 133 theo TT 200

Cách hạch toán tài khoản 133 – THUẾ GTGT ĐƯỢC KHẤU TRỪ Theo Thông tư 200/2014/TT-BTC ngày 22/12/2014 (Có hiệu lực từ ngày 1/1/2015). Thay thế Chế độ kế toán theo QĐ 15: Dùng để phản ánh số thuế GTGT đầu vào được khấu trừ, đã khấu trừ và còn được khấu trừ của doanh nghiệp. 1. Nguyên […]

Xem thêm

Nguyên tắc lập chứng từ kế toán mới nhất

Chứng từ kế toán là những giấy tờ và vật mang tin phản ánh nghiệp vụ kinh tế, tài chính phát sinh và đã hoàn thành, làm căn cứ ghi sổ kế toán. Tuy nhiên việc lập chứng từ kế toán cũng có những nguyên tắc nhất định. Nguyên tắc lập chứng từ kế toán […]

Xem thêm

Xuất hóa đơn đối với các khoản thu hộ, chi hộ khách hàng

Doanh nghiệp có rất nhiều các khoản thu hộ, chi hộ cho khách hàng. Khi doanh nghiệp có chi hộ, thu hộ các khách hàng nếu người bán xuất hóa đơn cho doanh nghiệp thì doanh nghiệp có phải xuất hóa đơn lại cho doanh nghiệp nhờ thu hộ, chi hộ không? 1.Hóa đơn Thông […]

Xem thêm

Cách chuyển số dư tài khoản theo Thông tư 200

Quyết định 15 đã được thay thế bằng Thông tư 200/2014/TT-BTC, trong đó có 1 số tài khoản đã được loại bỏ. Kế toán Hà Nội xin hướng dẫn cách chuyển số dư của những tài khoản đó sang tài khoản mới theo Thông tư 200 trên sổ sách năm 2015. I. Hệ thống lại các […]

Xem thêm

Cách tính tiền lương làm thêm giờ theo Thông tư 23/2015/TT-BLDTBXH

Người  lao động làm việc có thể tính lương theo thời gian hoặc sản phẩm công việc hoàn thành. Vậy khi người lao động làm thêm giờ thì tiền lương của người lao động được tính như thế nào? Nếu người lao động được trả lương theo thời gian hoặc trả lương theo số lượng […]

Xem thêm

Hạch toán thu tiền bán phế liệu theo thông tư 200/2014 mới nhất

Khi sản xuất kinh doanh không thể tránh khỏi về có những phế liệu không thể tận dụng để sử dụng tiếp, buộc phải thanh lý, bán phế liệu đó. Vậy khi bán phế liệu này, hạch toán thu tiền bán phế liệu như thế nào theo thông tư 200/20014/TT-BTC mới nhất hiện nay. Kế toán […]

Xem thêm

Bài tập tính thuế thu nhập doanh nghiệp có lời giải

Năm 2015 thì mức thuế suất thuế TNDN đã được điều chỉnh và thay đổi. Để giúp các bạn sinh viên kế toán kịp thời cập nhật, công ty kế toán Hà Nội xin chia sẻ mẫu bài tập tính thuế thu nhập doanh nghiệp và hướng dẫn cách tính.  Bài tập: – Theo số liệu […]

Xem thêm

Phương pháp trích khấu hao tài sản cố định theo đường thẳng

Trích khấu hao tài sản cố định theo phương pháp đường thẳng là phương pháp trích khấu hao theo mức tính ổn định từng năm vào chi phí sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp của tài sản cố định tham gia vào hoạt động kinh doanh, thường áp dụng với máy móc, thiết bị.. 1. […]

Xem thêm
You might also likeclose