1
Chế độ kế toán: Thông tư 133

Mẫu và cách lập biên bản thanh lý – Nghiệm thu hợp đồng giao khoán theo TT 133

Biên bản thanh lý (Nghiệm thu) hợp đồng giao khoán là chứng từ nhằm xác nhận số lượng, chất lượng công việc và giá trị của hợp đồng đã thực hiện, làm căn cứ để hai bên thanh toán và

Xem thêm

Mẫu và cách lập bảng kê trích nộp các khoản theo lương theo TT 133

Bảng kê trích nộp các khoản theo lương dùng để xác định số tiền bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp, KPCĐ mà đơn vị và người lao động phải nộp trong tháng (hoặc quý)

Xem thêm

Mẫu và cách lập bảng phân bổ tiền lương và Bảo hiểm xã hội theo TT 133

Bảng phân bổ tiền lương và Bảo hiểm xã hội dùng để tập hợp và phân bổ tiền lương tiền công thực tế phải trả (gồm tiền lương, tiền công và các khoản phụ cấp), bảo hiểm xã hội, bảo

Xem thêm

Mẫu biên bản kiểm nghiệm vật tư, công cụ, sản phẩm, hàng hóa

Biên bản kiểm nghiệm vật tư, công cụ, sản phẩm, hàng hóa dùng để Xác định số lượng, qui cách, chất lượng vật tư, công cụ, sản phẩm, hàng hóa trước khi nhập kho, làm căn cứ để qui trách nhiệm

Xem thêm

Mẫu và cách lập phiếu báo vật tư còn lại cuối kỳ theo TT 133

Phiếu báo vật tư còn lại cuối kỳ dùng để theo dõi số lượng vật tư còn lại cuối kỳ hạch toán ở đơn vị sử dụng, làm căn cứ tính giá thành sản phẩm và kiểm tra tình hình thực

Xem thêm

Mẫu Bảng phân bổ nguyên liệu, vật liệu, công cụ, dụng cụ theo TT 133

Bảng phân bổ nguyên liệu, vật liệu, công cụ, dụng cụ dùng để phản ánh tổng giá trị nguyên liệu, vật liệu, công cụ, dụng cụ xuất kho trong tháng theo giá thực tế và giá hạch toán và phân

Xem thêm

Bài tập kế toán ngoại tệ chênh lệch tỷ giá có lời giải

BÀI TẬP + VÍ DỤ  VỀ KẾ TOÁN CHÊNH LỆCH TỶ GIÁ HỐI ĐOÁI (có lời giải)   CÔNG TY ĐÀO TẠO KẾ TOÁN THIÊN ƯNG lưu ý với các bạn kế toán trước khi đọc bài này các bạn

Xem thêm

Mẫu và cách viết phiếu nhập kho theo thông tư 133

Phiếu nhập kho – Mẫu số 01- VT dùng để xác nhận số lượng vật tư, công cụ, dụng cụ, sản phẩm, hàng hóa nhập kho làm căn cứ ghi Thẻ kho, thanh toán tiền hàng, xác định trách nhiệm

Xem thêm

Mẫu sổ quỹ tiền mặt theo Thông tư 133

Sổ quỹ tiền mặt  – mẫu số S04a-DNN là loại sổ dùng cho thủ quỹ (hoặc dùng cho kế toán tiền mặt) để phản ánh tình hình thu, chi tồn quỹ tiền mặt bằng tiền Việt Nam của đơn vị. 1.

Xem thêm

Cách hạch toán tài khoản 111 – Tiền mặt theo Thông tư 133

Tài khoản 111 dùng để phản ánh tình hình thu, chi, tồn tiền mặt tại quỹ của doanh nghiệp bao gồm: Tiền Việt Nam, ngoại tệ. Tài khoản 111 – Tiền mặt, có 2 tài khoản cấp 2:– Tài khoản

Xem thêm