Mẫu biểu – Chứng từ

File phân tích BCTC mẫu và có chỉ số tài chính 2017

File phân tích BCTC mẫu và có chỉ số tài chính 2017

Chia sẻ file phân tích báo cáo tài chính mẫu và có chỉ số tài chính chuẩn theo ngành. File gồm hai phần chính: – Báo cáo tài chính mẫu – Bảng tính chỉ số tài chính có so sánh đối chiếu với số liệu bình quân ngành     Phân tích báo cáo tài […]

Xem thêm
Download HTKK 3.3.7 – Phần mềm hỗ trợ kê khai mới nhất

Download HTKK 3.3.7 – Phần mềm hỗ trợ kê khai mới nhất

Đối với mỗi một doanh nghiệp, công việc kê khai thuế là một trong những công việc quan trọng hàng đầu. Kế toán viên phải là người chịu trách nhiệm toàn bộ cho công việc kê khai thuế, thậm chí phải tốn rất nhiều thời gian để làm một báo cáo thuế cẩn thận, chính […]

Xem thêm
Hướng dẫn lập bảng báo cáo kết quả kinh doanh theo Thông tư 200

Hướng dẫn lập bảng báo cáo kết quả kinh doanh theo Thông tư 200

Hướng dẫn lập bảng báo cáo kết quả kinh doanh theo Thông tư 200. Báo cáo KQHĐKD phản ánh tình hình và kết quả hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp, bao gồm kết quả từ hoạt động kinh doanh chính và kết quả từ các hoạt động tài chính và hoạt động khác của doanh […]

Xem thêm
7 nguyên tắc lập báo cáo tài chính theo thông tư 200

7 nguyên tắc lập báo cáo tài chính theo thông tư 200

7 nguyên tắc lập báo cáo tài chính theo thông tư 200/2014/TT-BTC. Báo cáo tài chính thể hiện kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp. Tuy nhiên việc lập báo cáo tài chính như thế nào cho đúng, nguyên tắc lập báo cáo tài chính như thế nào? Kế Toán Hà […]

Xem thêm
Cách lập bảng cân đối kế toán theo mẫu B01-DNN mới nhất

Cách lập bảng cân đối kế toán theo mẫu B01-DNN mới nhất

Bảng cân đối kế toán mẫu số B01-DNN ban hành theo QĐ số 48/2006/QĐ-BTC ngày 14/09/2006 của BTC là một trong những bảng báo cáo cần có trong báo cáo tài chính của doanh nghiệp vừa và nhỏ. Dưới đây Công ty kế toán Hà Nội sẽ hướng dẫn các bạn cách lập bảng cân đối […]

Xem thêm
Điều kiện khấu trừ thuế GTGT đầu vào năm 2015

Điều kiện khấu trừ thuế GTGT đầu vào năm 2015

Không phải bất cứ chi phí đầu vào nào của hàng hóa dịch vụ doanh nghiệp cũng đều được khấu mà phải thỏa mãn các điều kiện theo quy định của luật thuế GTGT, và hướng dẫn mới nhất về Điều kiện được khấu trừ thuế GTGT đầu vào hiện nay được thực hiện theo […]

Xem thêm
Chính sách đối với lao động NỮ làm việc tại các doanh nghiệp

Chính sách đối với lao động NỮ làm việc tại các doanh nghiệp

Ngày 1/10/2015 Chính phủ ban hành Nghị định 85/2015/NĐ-CP quy định chi tiết về chính sách đối với lao động nữ đang làm việc tại các cơ quan, doanh nghiệp trên địa bàn cả nước và có hiệu lực từ 15/11/2015. Nghi định này thay thế cho Nghị định 23/1996/NĐ-CP năm 1996. Một số điều […]

Xem thêm
Hướng dẫn cách viết hóa đơn hàng khuyến mại mới nhất

Hướng dẫn cách viết hóa đơn hàng khuyến mại mới nhất

Ngày 17 tháng 09 năm 2015 Tổng cục thuế ban hành công văn số 3809/TCT-DNL hướng dẫn việc Hướng dẫn cách viết hóa đơn hàng khuyến mại mới nhất trong đó Kế toán Hà Nội có một số điểm chi tiết như sau: Hóa đơn đối với hàng khuyến mại Gồm có Bốn (04) ý như sau:   […]

Xem thêm
Quyết toán thuế TNCN cho người nghỉ thai sản

Quyết toán thuế TNCN cho người nghỉ thai sản

Quyết toán thuế TNCN cho người nghỉ thai sản. Cá nhân khi nghỉ thai sản thì có được ủy quyền cho công ty quyết toán không? Và khi quyết toán thuế thì cá nhân này được tính giảm trừ cho bản thân và người phụ thuộc như thế nào. 1. Ủy quyền cho công ty […]

Xem thêm
Các hình thức thanh toán không dùng tiền mặt

Các hình thức thanh toán không dùng tiền mặt

Thông tư 26/2015/TT-BTC do Bộ Tài chính ban hành ngày 27/02/2015 quy định về việc các khi nào thanh toán qua các hình thức khác nhau được coi như là một hình thức thanh toán không dùng tiền mặt. Kế toán Hà Nội xin tóm tắt lại nội dung quy định về các hình thức thanh […]

Xem thêm