Cập nhật – Cần Biết – Nên Xem

Mẫu tờ khai điều chỉnh, bổ sung thông tin đăng ký thuế

Kế toán Hà Nội xin gửi tới các bạn Mẫu tờ khai điều chỉnh, bổ sung thông tin đăng ký thuế (Ban hành kèm theo Thông tư số 156/2013/TT-BTC  ngày 06/11/2013 của  Bộ Tài chính) – Mẫu số: 08-MST  Người nộp

Xem thêm

Mẫu giấy nộp tiền vào Ngân sách nhà nước mới nhất

Ngày 17/06/2016 Bộ Tài chính vừa ban hành Thông tư 84/2016/TT-BTC hướng dẫn thủ tục thu nộp ngân sách nhà nước đối với các khoản thuế, phí, lệ phí, tiền thuê đất, thuê mặt nước, tiền sử dụng đất…, trong

Xem thêm

Cách làm tờ khai thuế Môn Bài trên HTKK

Ngày 18/8/2015. Tổng Cục Thuế đã nâng cấp ứng dụng Hỗ trợ kê khai (HTKK) phiên bản 3.3.3 – Bổ sung/nâng cấp chức năng kê khai tờ khai thuế môn bài mẫu số 01/MBAI ban hành theo Thông tư số 156/2013/TT-BTC. Sau đây,

Xem thêm

Không nộp, chậm nộp mẫu 08/MST đăng ký tài khoản ngân hàng có được khấu trừ thuế?

Khi doanh nghiệp mở hoặc thêm mới tài khoản ngân hàng thì phải đăng ký với cơ quan thuế quản lý trực tiếp bằng mẫu 08/MST – đăng ký thay đổi thông tin đăng ký thuế, trong vòng 10 ngày kể từ ngày được cấp

Xem thêm

Thuế môn bài năm 2016

Quy định về thuế môn bài hiện nay vẫn được hướng dẫn chính tại thông tư 42/2003/TT-BTC và Hướng dẫn kê khai tại thông tư 156/2013/TT-BTC (Điều 17). Thuế MB là loại Thuế trực thu đóng hàng năm kể từ khi CSKD được

Xem thêm

Cách lập giấy nộp tiền thuế điện tử qua mạng

Ngày 02/11/2015, Bộ tài chính đã ban hàng Công văn 16132/BTC-TCT về việc đẩy mạnh triển khai chương trình Nộp thuế điện tử. Đồng thời, chỉ đạo Ngân hàng thương mại từ tháng 12/2015 chỉ chấp nhận nộp tiền thuế bằng

Xem thêm

Quy định về Hợp đồng lao động, hợp đồng thử việc

Hợp đồng lao động là sự thoả thuận giữa người lao động và người sử dụng lao động về việc làm có trả lương, điều kiện làm việc, quyền và nghĩa vụ của mỗi bên trong quan hệ lao động.

Xem thêm

Cách kê khai – Tính thuế Khi doanh nghiệp thuê nhà của cá nhân

Cá nhân cho thuê tài sản như cho thuê nhà, mặt bằng, cửa hàng, nhà xưởng, kho bãi, cho thuê phương tiện vận tải, máy móc thiết bị không kèm theo người điều khiển; cho thuê tài sản khác không

Xem thêm

Thủ tục đăng ký tài khoản ngân hàng với sở kế hoạch đầu tư

THỦ TỤC ĐĂNG KÝ TÀI KHOẢN NGÂN HÀNG VÀ THÔNG BÁO TÀI KHOẢN NGÂN HÀNG VỚI SỞ KẾ HOẠCH ĐẦU TƯ  Phần 1: Thủ tục mở tài khoản ngân hàng: – Bước 1: Tải mẫu đăng ký mở tài khoản doanh trên

Xem thêm

Bỏ quy định phải đăng ký tài khoản ngân hàng thì khi thanh toán mới được khấu trừ thuế GTGT đầu vào

Ngày 28/10/2016, Bộ Tài chính ban hàng Thông tư số 173/2016/TT-BTC về việc sửa đổi, bổ sung khổ thứ nhất Khoản 3 Điều 15 Thông tư số 219/2013/TT-BTC ngày 31/12/2013 của Bộ Tài chính (đã được sửa đổi, bổ sung

Xem thêm