Cách trích khấu hao tài sản cố định theo phương pháp đường thẳng

NHẬN GIA SƯ KẾ TOÁN THEO YÊU CẦU xem ngay

NHẬN LÀM DỊCH VỤ KẾ TOÁN TRỌN GÓI xem ngay

NHẬN LÀM DỊCH VỤ CHỮ KÝ SỐ GIÁ RẺ xem ngay


Trích khấu hao tài sản cố định theo phương pháp đường thẳng là phương pháp trích khấu hao theo mức tính ổn định từng năm vào chi phí sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp của tài sản cố định tham gia vào hoạt động kinh doanh, thường áp dụng với máy móc, thiết bị..

Công thức tính mức trích khấu hao theo năm như sau:

cách tính trích khấu hao tscđ theo năm

Mức trích khấu hao trung bình hàng tháng bằng số khấu hao phải trích cả năm chia cho 12 tháng.
Để xác định được thời gian trích khấu hao của TSCĐ các bạn phải dựa vào khung khấu hao tài sản cố định trong phụ lục của thông tư số 45/2013/TT-BTC. Chi tiết xem tại đây: Khung thời gian khấu hao tài sản cố định.
– Trường hợp thời gian trích khấu hao hay nguyên giá của tài sản cố định thay đổi, doanh nghiệp phải xác định lại mức trích khấu hao trung bình của tài sản cố định bằng cách lấy giá trị còn lại trên sổ kế toán chia (:) cho thời gian trích khấu hao xác định lại hoặc thời gian trích khấu hao còn lại (được xác định là chênh lệch giữa thời gian trích khấu hao đã đăng ký trừ thời gian đã trích khấu hao) của tài sản cố định.
–  Mức trích khấu hao cho năm cuối cùng của thời gian trích khấu hao tài sản cố định được xác định là hiệu số giữa nguyên giá tài sản cố định và số khấu hao luỹ kế đã thực hiện đến năm trước năm cuối cùng của tài sản cố định đó.
Chú ý: Đối với tài sản cố định các bạn đưa vào sử dụng từ ngày nào thì chúng ta được trích khấu hao đưa vào chi phí từ ngày đó. Vì vậy để lấy chính xác chi phí khấu hao tài sản cố định các bạn tách ra số ngày sử dụng thực tế trong tháng.

cách trích khấu hao theo phương pháp đường thẳng

Sau đây Kế Toán Hà Nội sẽ lấy 1 ví dụ cụ thể để các bạn có thể hình dung rõ cách tính khấu hao TSCĐ theo phương pháp đường thẳng:

Công ty Kế Toán Hà Nội mua một máy Photo (mới 100%) với giá ghi trên hoá đơn là 45 triệu đồng, chi phí vận chuyển là 2 triệu đồng, chi phí lắp đặt, chạy thử là 1 triệu đồng.
Biết rằng:
– Máy Photo có tuổi thọ kỹ thuật là 5 năm.
– Thời gian trích khấu hao của máy Photo Công ty Kế Toán Hà Nội dự kiến là 8 năm (phù hợp với quy định tại Phụ lục 1 ban hành kèm theo Thông tư số 45/2013/TT- BTC là từ 7 – 15 năm), máy Photo được đưa vào sử dụng vào ngày 1/1/2014.
Chúng ta tiến hành xác định như sau:

Nguyên giá tài sản cố định = 45 triệu + 2 triệu + 1 triệu = 48 triệu đồng
Mức trích khấu hao trung bình hàng năm = 48 triệu : 8 năm = 6 triệu đồng/năm.
Mức trích khấu hao trung bình hàng tháng = 6 triệu đồng : 12 tháng = 0,5 triệu đồng/ tháng
Hàng năm, doanh nghiệp trích 6 triệu đồng chi phí trích khấu hao tài sản cố định đó vào chi phí kinh doanh.

Tiếp theo, sau 6 năm sử dụng, doanh nghiệp nâng cấp tài sản cố định với tổng chi phí là 20 triệu đồng, thời gian sử dụng được đánh giá lại là 3 năm (tăng 1 năm so với thời gian sử dụng đã đăng ký ban đầu), ngày hoàn thành đưa vào sử dụng là 1/1/2020.
Nguyên giá tài sản cố định = 48 triệu đồng + 20 triệu đồng = 68 triệu đồng
Số khấu hao luỹ kế đã trích = 6 triệu đồng (x) 6 năm = 36 triệu đồng
Giá trị còn lại trên sổ kế toán = 68 triệu đồng – 36 triệu đồng = 32 triệu đồng
Mức trích khấu hao trung bình hàng năm = 32 triệu đồng : 3 năm = 10.66 triệu đồng/ năm
Mức trích khấu hao trung bình hàng tháng = 10.66 triệu đồng : 12 tháng =888.889 đồng/ tháng
Từ năm 2020 trở đi, doanh nghiệp trích khấu hao vào chi phí kinh doanh mỗi tháng 888.889 đồng/ tháng đối với máy photo vừa được nâng cấp.

Mời các bạn tham khảo thêm: cách hạch toán trích khấu hao tài sản cố định

 


TƯ VẤN MIỄN PHÍ - HỖ TRỢ 24/7

Nếu bạn đang quan tâm " KHÓA KẾ TOÁN TỔNG HỢP THỰC TẾ " thì hãy để lại thông tin tại đây. Chúng tôi sẽ liên hệ lại ngay để hỗ trợ bạn.

Địa chỉ học(*): Hà NộiTP HCMTỉnh Khác

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *