Học làm kế toán tổng hợp
Học làm kế toán thuế
Học làm kế toán trên phần mềm
Học làm kế toán trên Excel
Tự học kế toán trên Excel

Cách nhập số dư đầu kỳ trên excel

giảm 50% học phí

Đôi với một doanh nghiệp mới thành lập thì số dư đầu kỳ là 0. Nhưng đối với các doanh nghiệp đã đi vào hoạt động và đã có các nghiệp vụ kinh tế phát sinh thì sẽ có số dư đầu kỳ. Nhiệm vụ của kế toán là sẽ chuyển số dư cuối năm trước sang đầu năm nay:

+  Vào số dư đầu kỳ “ bảng cân đối phát sinh tháng “

+  Vào số dư dầu kỳ các Sổ chi tiết tài khoản 142, 242, 211, 131, Bảng tổng hợp Nhập Xuất Tồn, và các Sổ khác ( nếu có )

+  Chuyển lãi ( lỗ ) năm nay về năm trước ( Căn cứ vào số dư đầu kỳ TK 4212 trên Bảng CĐTK để chuyển ). Việc thực hiện này được định khoản trên Nhật ký chungvà chỉ thực hiện 1 lần trong năm, vào thời điểm đầu năm.

Sau khi đã nhập hết số dư này rồi, thì khi có nghiệp vụ kinh kế toán phát sinh kế toán bắt đầu hạch toán phản ánh trên số Nhật Ký Chung.

Kế toán tham khảo: Cách lên sổ Nhật Ký Chung trên Excel

VN:F [1.9.22_1171]
Rating: 0.0/10 (0 votes cast)
VN:F [1.9.22_1171]
Rating: 0 (from 0 votes)
Chia sẻ bạn bè
giam 50% hoc phi