Cách lập bảng phân bổ chi phí trả trước

NHẬN GIA SƯ KẾ TOÁN THEO YÊU CẦU xem ngay

NHẬN LÀM DỊCH VỤ KẾ TOÁN TRỌN GÓI xem ngay

NHẬN LÀM DỊCH VỤ CHỮ KÝ SỐ GIÁ RẺ xem ngay


Mẫu bảng phân bổ chi phí trả trước:

mẫu bảng phân bổ chi phí trả trước

HƯỚNG DẪN ĐƯA DỮ LIỆU VÀO CÁC CỘT CHỈ TIÊU TRÊN BẢNG PHÂN BỔ CPTT: NGẮN HẠN – TK142/ DÀI HẠN – TK242
Bản chất của việc đưa dữ liệu vào Bảng phân bổ CPTT Ngắn hạn TK142 hay Dài hạn – TK242 là Giống nhau

 (Thông tư 200 đã bỏ tài khoản 142)
A – Như thế nào là CPTT: là toàn bộ Chi phí đã phát sinh ở 1 kỳ, nhưng có liên quan phục vụ cho nhiều kỳ kế toán
Ví dụ: Hà Nội thực hiện thuê địa điểm kinh doanh 1 năm, tính từ 01/01/2015 đến hết ngày 31/12/2015, số tiền thuê mỗi tháng là: 10.000.000. Theo thỏa thuận Hà Nội phải trả toàn bộ số tiền thuê nhà 1 năm ngay sau khi hai bên ký kết xong Hợp đồng thuê nhà. Đến ngày 05/01/2015 Hà Nội chuyển khoản trả tiền thuê nhà số tiền: 120.000.000
=> Ngày 05/01/2015 Hà Nội đã phát sinh số tiền Chi phí: 120.000.000 – liên quan phục vụ cho 12 tháng hoạt động của Hà Nội => Chi phí trả trước

B – Thời điểm đưa CCDC, CPTT vào Bảng phân bổ CPTT ngắn hạn/ Dài hạn
+ Số dư: Thực hiện vào đầu kỳ kế toán – Đầu năm/ đầu tháng: Dành cho những CCDC/ CPTT đã sử dụng ở các kỳ trước
+ Phát sinh tăng CCDC/ CPTT – Nhưng phải đưa vào sử dụng (Nếu chỉ phát sinh chưa đưa vào sử dụng thì không được đưa vào bảng PB CPTT)
 
D – Thời điểm phải thực hiện tính phân bổ CCDC/ CPTT: Vào cuối kỳ – cuối tháng

E – Cách đưa dữ liệu vào Bảng phân bổ CPTT ngắn hạn/ Dài hạn   
– Cột chỉ tiêu số 2 – Mã CCDC/CPTT: được đặt theo yêu cầu quản lý của DN – dễ nhớ, dễ quản lý. Ví dụ: Tủ tài liệu – sử dụng cho BP quản lý DN => TU/QL01
– Cột chỉ tiêu số 3 – Tên CCDC/CPTT: Tên của máy móc, thiết bị, phương tiện, dụng cụ – Theo Hóa đơn Hồ sơ khi phát sinh mua CCDC/ CPTT
– Cột chỉ tiêu số 4 – Ngày đưa vào sử dụng: Ngày bắt đầu đưa CCDC/ CPTT vào sử dụng – Lấy trên Phiếu xuất kho/ BB bàn giao CCDC/ CPTT cho BP sử dụng
– Cột chỉ tiêu số 5 – Giá trị của CCDC/ CPTT: Theo Nguyên tắc Giá gốc = Giá mua CCDC + CP thu mua => lấy trên Phiếu Nhập kho
– Cột chỉ tiêu số 6 – Số tháng phân bổ: Khoảng thời gian đưa giá trị CCDC/ CPTT vào làm chi phí
– Cột chỉ tiêu số 7 – Mức phân bổ theo tháng: Là giá trị CCDC/ CPTT đưa vào làm CP tính trên 1 tháng
 

Mức phân bổ
theo tháng
= ∑ Giá trị CCDC/CPTT
∑ Số tháng phân bổ
 

– Cột chỉ tiêu số 8 – Giá trị phân bổ lũy kế kỳ trước: Là tổng giá trị CCDC/ CPTT đã được đưa vào làm chi phí ở các kỳ trước
– Cột chỉ tiêu số 9 – Giá trị phân bổ kỳ này: Là giá trị của CCDC/ CPTT được đưa vào làm chi phí kỳ hiện tại => làm căn cứ đưa số liệu để hạch toán – chi tiết theo Bộ phận sử dụng CCDC/ CPTT
+ Đối với CCDC / CPTT đã được sử dụng ở các kỳ trước và tiếp tục đưa vào sử dụng tại kỳ này => Giá trị phận bổ kỳ này = Mức phân bổ theo tháng
+ Đối với CCDC bắt đầu đưa vào sử dụng ở kỳ này

Giá trị phân bổ kỳ này = Mức phân bổ tháng  X  Số ngày sử dụng trong tháng    
số ngày của tháng

– Cột chỉ tiêu số 10 – Giá trị phân bổ lũy kế: Tổng giá trị của CCDC/ CPTT đã được đưa vào làm chi phí tính đến hết kỳ hiện tại
= Giá trị phân bổ lũy kế kỳ trước + Giá trị phân bổ kỳ này
– Cột chỉ tiêu số 11 – Giá trị còn lại: Giá trị của CCDC/ CPTT còn được đưa vào làm CP ở các kỳ tiếp sau = Giá trị CCDC/ CPTT – Giá trị phân bổ lũy kế
– Cột chỉ tiêu số 12 – Ghi chú: Giải thích về hồ sơ cho CCDC/ CPTT: số lượng/ thời gian bảo hành/…..

Kế Toán Hà Nội mời các bạn tham khảo thêm: Cách lập bảng tính khấu hao TSCĐ


TƯ VẤN MIỄN PHÍ - HỖ TRỢ 24/7

Nếu bạn đang quan tâm " KHÓA KẾ TOÁN TỔNG HỢP THỰC TẾ " thì hãy để lại thông tin tại đây. Chúng tôi sẽ liên hệ lại ngay để hỗ trợ bạn.

Địa chỉ học(*): Hà NộiTP HCMTỉnh Khác

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *