Cách làm phụ lục chuyển lỗ 03-2A/TNDN trên HTKK

NHẬN GIA SƯ KẾ TOÁN THEO YÊU CẦU xem ngay

NHẬN LÀM DỊCH VỤ KẾ TOÁN TRỌN GÓI xem ngay

NHẬN LÀM DỊCH VỤ CHỮ KÝ SỐ GIÁ RẺ xem ngay


Để làm được phụ lục chuyển lỗ 03-2A/TNDN trên phần mềm HTKK thì trước tiền các bạn cần biết cách xác định đúng thế nào là lỗ, và lỗ theo thuế thì được chuyển thế nào? Nguyên tắc chuyển lỗ là gì? Các bạn tham khảo tại đây: Cách xác định lỗ và chuyển lỗ giữa các năm.

Còn trong bài viết này, Kế Toán Hà Nội sẽ hướng dẫn các bạn cách thực hiện chuyển lỗ trên phần mềm HTKK thông qua phụ lục chuyển lỗ 03-2A/TNDN để phần mềm tổng hợp số liệu lên chỉ tiêu C3a hay C3 trên tờ khai quyết toán thuế TNDN 03/TNDN:
– Chỉ thực hiện làm phụ lục chuyển lỗ khi:

1. Trên tờ quyết toán thuế TNDN (03/TNDN) năm nay (năm đang làm tờ khai quyết toán): Có chỉ tiêu C4 – Thu nhập tính thuế phát sinh dương. (tức là có thu nhập bị tính thuế)
2. Có số lỗ của các năm trước (được chuyển trong vòng 5 năm – Ví dụ quyết toán năm 2017 thì được chuyển từ năm 2012 đến 2016): chưa được chuyển hoặc chưa chuyển hết. Để xác định được các năm trước lỗ bao nhiêu thì các bạn căn cứ vào:
+ Chỉ tiêu C4 – TNTT của các năm đó: phát sinh âm (giá trị ở trong ngoặc) là năm đó lỗ.
+ Số lỗ còn được chuyển: Thông qua phụ lục chuyển lỗ 03-2A/TNDN của các năm trước đã thực hiện khi năm đó lãi.
3. Số lỗ được chuyển toàn bộ và liên tục nhưng không được lớn hơn số lãi.
(Theo điều 9 của thông tư 78/2014/TT-BTC)
Mẫu 03-2A/TNDN:

Mẫu bảng chuyển lỗ

+ Cột 1: có 5 dòng tương ứng với 5 năm được chuyển lỗ gần nhất ở Cột 2
+ Cột 3: Số lỗ phát sinh: Là tổng số lỗ của các năm ở cột 2 : căn cứ để đưa vào Cột này là giá trị âm của chỉ tiêu C4 của các năm tương ứng của cột 2 đó.
+ Cột 4: số lỗ đã chuyển trong các kỳ tính thuế trước: ghi tổng số lỗ đã được chuyển trong các kỳ tính thuế trước của từng năm. 
(Chú ý: kỳ trước là trước năm chúng ta đang thực hiện QT chứ không phải trước năm đó).

Ví dụ năm 2013 lỗ 3tr đã chuyển 2.5tr vào năm 2014
Thì sang năm 2017: 2.5tr đã chuyển vào năm 2014 đó gọi là đã chuyển kỳ trước – đưa vào cột 4 dòng 4 năm 2013: 2.5tr

+ Cột (5) – Số lỗ được chuyển trong kỳ tính thuế này:

Được chuyển bao nhiêu thì phải phụ thuộc vào 2 yếu tố:
1.     Số lãi phát sinh trong kỳ (kiểm tra xem C4 (Trên 03/TNDN) đang dương bao nhiêu => để ra số lỗ tối đa được chuyển)
2.     Số lỗ còn được chuyển (Kiểm tra Cột 6 (trên 03-2A/TNDN) – Xem chúng ta còn bao nhiêu lỗ để chuyển của năm đó.)

Với nguyên tắc: Lỗ của năm nào chuyển đúng dòng của năm đó, phải chuyển toàn bộ và liên tục nhưng tối đa bằng số lãi (giá trị dương ở C4)

Ví dụ cụ thể về cách chuyển lỗ:

Hà Nội thành lập năm 2013:
Quyết toán thuế TNDN trên 03/TNDN: ra 
âm –  lỗ: C4 = (20.000.0000)

(Không phải nộp thuế TNDN năm 2013)

Năm 2014: Quyết Toán ra C4 = 10.000.000 (Khi C4 dương mà kỳ trước có lỗ chúng ta sẽ tiền hành làm PL chuyển lỗ 03-2A/TNDN.)

BẢNG CHUYỂN LỖ NĂM 2014

Sau khi chuyển lỗ 10.000.000 ở cột 5 thì lúc này C3a = C3 = 10.000.000. Sẽ làm cho C4 về bằng 0 => Năm 2014 Hà Nội không phải đóng thuế TNDN.

Năm 2015: Quyết Toán ra C4 = 5.000.000 (Khi C4 dương mà kỳ trước (2013) có sô lỗ chưa chuyển hết chúng ta sẽ tiền hành làm PL chuyển lỗ 03-2A/TNDN.)

Bảng chuyển lỗ năm 2015

 

Sau khi chuyển lỗ 5.000.000 ở cột 5 thì lúc này C3a = C3 = 5.000.000. Sẽ làm cho C4 về bằng 0 => Năm 2015 Hà Nội không phải đóng thuế TNDN.

Năm 2016: Quyết Toán ra C4 = (5.000.000)
Khi C4 âm thì suy ra năm 2016 Hà Nội không phải nộp thuế TNDN. Và vì đã lỗ nên Hà Nội không phải chuyển lỗ.

Năm 2017: Quyết Toán ra C4 = 15.000.000 (Khi C4 dương mà kỳ trước (2013 (còn 5tr) + 2016 (có 5tr chưa chuyển)) có sô lỗ chưa chuyển hết chúng ta sẽ tiền hành làm PL chuyển lỗ 03-2A/TNDN.)

Bảng chuyển lỗ năm 2017

KẾ TOÁN THIÊN ƯNG CHÚC CÁC BẠN CHUYỂN LỖ THÀNH CÔNG

 

XEM THÊM: Cách làm tờ khai quyết toán thuế TNDN 03/TNDN


TƯ VẤN MIỄN PHÍ - HỖ TRỢ 24/7

Nếu bạn đang quan tâm " KHÓA KẾ TOÁN TỔNG HỢP THỰC TẾ " thì hãy để lại thông tin tại đây. Chúng tôi sẽ liên hệ lại ngay để hỗ trợ bạn.

Địa chỉ học(*): Hà NộiTP HCMTỉnh Khác

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *