Cách làm bảng kê hoá đơn chứng từ hàng hoá dịch vụ mua vào

NHẬN GIA SƯ KẾ TOÁN THEO YÊU CẦU xem ngay

NHẬN LÀM DỊCH VỤ KẾ TOÁN TRỌN GÓI xem ngay

NHẬN LÀM DỊCH VỤ CHỮ KÝ SỐ GIÁ RẺ xem ngay


Hướng dẫn cách lập bảng kê hoá đơn chứng từ hàng hoá dịch vụ mua vào – Mẫu 01-2/GTGT theo mẫu biểu mới nhất ban hành theo TT 119/2014/TT-BTC trên HTKK 3.3.0 mới nhất hiện nay được Tổng cục thuế nâng cấp vào ngày 5/1/2015.

1. Căn cứ để lập bảng kê hoá đơn chứng từ hàng hoá dịch vụ mua vào:
–    Căn cứ để lập bảng kê h
àng hoá dịch vụ mua vào là các hóa đơn GTGT, chứng từ, biên lai nộp thuế GTGT ở khâu nhập khẩu của HHDV mua vào trong kỳ tính thuế, bao gồm cả các hóa đơn đặc thù như tem vé, hóa đơn nhận lại hàng do người mua trả lại hàng, chứng từ nộp thay thuế GTGT cho nhà thầu nước ngoài.
– Không kê khai lên bảng kê 01-2/GTGT các hoá đơn:
+ Hoá đơn bán hàng ( HĐ mua của các công ty kê khai tính thuế theo PP trực tiếp)
+ Hoá đơn GTGT không đủ điều kiện khấu trừ theo quy định của thuế GTGT.
+ Hoá đơn không chịu thuế GTGT.

Dưới đây là mẫu 01-2/GTGT:

bảng kê hoá đơn bán ra

Như mẫu trên chúng ta thấy với mẫu biểu theo TT 119/2014/TT-BTC thì đã bỏ các cột chỉ tiêu “Ký hiệu mẫu hóa đơn”, “Ký hiệu hóa đơn”, “Mặt hàng”; “Thuế suất”; bỏ chỉ tiêu dòng “2. Hàng hóa dịch vụ không đủ điều kiện khấu trừ” và “ 5.Hàng hóa dịch vụ không phải tổng hợp trên tờ khai 01/GTGT” .

2. Cách làm bảng kê hoá đơn – chứng từ hàng hoá dịch vụ mua vào:

Nhìn vào mẫu 01-2/GTGT chúng ta thấy có 3 dòng:
–   Hàng hoá, dịch vụ dùng riêng cho SXKD chịu thuế GTGT và sử dụng cho các hoạt động cung cấp hàng hoá, dịch vụ không kê khai, nộp thuế GTGT đủ điều kiện khấu trừ thuế:
Mục này để kê các hoá đơn – chứng từ đủ điều kiện khấu trừ thuế. Trong kỳ có bao nhiêu hoá đơn – chứng từ đủ điều kiện khấu trừ thì các bạn đưa hết vào đây. 
(Bao gồm cả các hóa đơn đầu vào kê khai sót của các kỳ trước) 
–   Hàng hoá, dịch vụ dùng chung cho SXKD chịu thuế và không chịu thuế đủ điều kiện khấu trừ thuế:
Mục này để kê các hoá đơn – dịch vụ mua vào để dung chung cho hoạt động sản xuất kinh doanh chịu thuế và không chịu thuế. Chỉ kê khai vào mục này khi công ty các bạn vừa kinh doanh các mặt hàng chịu thuế vừa kinh doanh các mặt hàng không chịu thuế. Theo Khoản 2 điều 14 của TT 219/2013/TT-BTC thì : 
2. Thuế GTGT đầu vào của hàng hóa, dịch vụ (kể cả tài sản cố định) sử dụng đồng thời cho sản xuất, kinh doanh hàng hóa, dịch vụ chịu thuế và không chịu thuế GTGT thì chỉ được khấu trừ số thuế GTGT đầu vào của hàng hóa, dịch vụ dùng cho sản xuất, kinh doanh hàng hóa, dịch vụ chịu thuế GTGT. Cơ sở kinh doanh phải hạch toán riêng thuế GTGT đầu vào được khấu trừ và không được khấu trừ; trường hợp không hạch toán riêng được thì thuế đầu vào được khấu trừ tính theo tỷ lệ (%) giữa doanh thu chịu thuế GTGT so với tổng doanh thu của hàng hóa, dịch vụ bán ra không hạch toán riêng được.

 

–   Hàng hóa, dịch vụ dùng cho dự án đầu tư đủ điều kiện được khấu trừ thuế (*):
Mục này các bạn không nhập được – Dự án đầu tư có tờ khai riêng Mẫu 02/GTGT
 

Sau đây, Kế Toán Hà Nội sẽ hướng dẫn các bạn cách làm cụ thể từng chỉ tiêu trên bảng kê:

bảng kê hoá đơn mua vào


 

Chú ý:
+ Để thêm dòng: ấn F5.
+ Để xóa dòng: ấn F6.
+ Để biết thông tin dòng: ấn F1.( tức là các bạn muốn biết thông tin của dòng đó cần phải gì thì đặt chuột vào dòng đó rồi ấn F1. Phần mềm sẽ hiện ra bảng hướng dẫn)

–     Đối với hóa đơn mua vào là HĐ điều chỉnh giảm cho các hóa đơn đã mua vào trước đó thì ghi số giá trị âm bằng cách đặt dấu trừ đằng trước giá trị hàng hoá và tiền thuế. ví dụ: -20.000.000 các bạn ấn tab hoặc chuyển ô thì phần mềm đưa về dạng (20.000.000) để khi tổng hợp máy sẽ trừ giá trị này đi.

Dưới đây là mẫu 1 bảng kê hàng hoá dịch vụ mua vào mà Hà Nội đã kê:

bảng kê hoá đơn bán ra

Xem thêm: Cách làm bảng kê hàng hoá dịch vụ bán ra


TƯ VẤN MIỄN PHÍ - HỖ TRỢ 24/7

Nếu bạn đang quan tâm " KHÓA KẾ TOÁN TỔNG HỢP THỰC TẾ " thì hãy để lại thông tin tại đây. Chúng tôi sẽ liên hệ lại ngay để hỗ trợ bạn.

Địa chỉ học(*): Hà NộiTP HCMTỉnh Khác

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *