Học làm kế toán tổng hợp
Học làm kế toán thuế
Học làm kế toán trên phần mềm
Học làm kế toán trên Excel
Định khoản hạch toán

Cách hạch toán xác định kết quả kinh doanh – Tài khoản 911

giảm 50% học phí

Hướng dẫn cách định khoản hạch toán xác định kết quả kinh doanh – Tài khoản 911

1. Tài khoản 911: dùng để xác định và phản ánh kết quả hoạt động kinh doanh và các hoạt động khác của doanh nghiệp trong một kỳ kế toán năm.

2. Kết cấu TK 911: là tài khoản xác định KQKD

hach toan xac dinh ket qua kinh doanh

Bên nợ

Bên có

– Các khoản chi phí phát sinh trong năm tài chính. – Các khoản doanh thu từ hoạt động bán hàng, doanh thu hoạt động tài chính, và các khoản thu nhập khác.

3. Một số nghiệp vụ  thường gặp trong doanh nghiệp:

1. Cuối kỳ, kết chuyển doanh thu bán hàng, doanh thu hoạt động tài chính, và thu nhập khác phát sinh trong kỳ vào TK 911, ghi:Nợ TK 511: Doanh thu bán  hàng và cung cấp dịch vụ

Nợ TK 515: Doanh thu hoạt động tài chính

Nợ TK 711: Thu nhập khác

Có TK 911: Xác định kết quả kinh doanh.

2. Kết chuyển giá vốn sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ đã bán trong kỳ và các khoản chi phí khác được ghi trực tiếp vào giá vốn hàng bán, ghi:Nợ TK 911: Xác định kết quả kinh doanh

Có TK 632: Giá vốn hàng bán.

3. Cuối kỳ kế toán, kết chuyển chi phí quản lý kinh doanh, chi phí tài chính, chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp, và các khoản chi phí khác phát sinh trong kỳ, ghi:Nợ TK 911: Xác định KQKD

Có TK 642: Chi phí quản lý kinh doanh

Có TK 635: Chi phí tài chính

Có TK 821: Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp

Có TK 811: Chi phí khác.

4. Kết chuyển số lợi nhuận sau thuế TNDN trong kỳ, ghi:Nợ TK 911: Xác định KQKD

Có TK 421: Lợi nhuận chưa phân phối.

5. Kết chuyển số lỗ phát sinh trong kỳ, ghi:Nợ TK 421: Lợi nhuận phát sinh trong kỳ

Có TK 911: Xác định KQKD

 

VN:F [1.9.22_1171]
Rating: 0.0/10 (0 votes cast)
VN:F [1.9.22_1171]
Rating: 0 (from 0 votes)
Chia sẻ bạn bè
giam 50% hoc phi
You might also likeclose