Cách hạch toán tiền ăn trưa, ăn giữa ca

NHẬN GIA SƯ KẾ TOÁN THEO YÊU CẦU xem ngay

NHẬN LÀM DỊCH VỤ KẾ TOÁN TRỌN GÓI xem ngay

NHẬN LÀM DỊCH VỤ CHỮ KÝ SỐ GIÁ RẺ xem ngay


Hướng dẫn cách định khoản, hạch toán tiền ăn trưa, tiền ăn giữa ca cho người lao động

hạch toán tiền ăn trưa


* Theo điểm g khoản 2 điều 2 Thông tư số 111/2013/TT-BTC ngày 15/8/2013 có nêu:
“ Khoản tiền ăn giữa ca, ăn trưa do người sử dụng lao động tổ chức bữa ăn giữa, ăn trưa ca cho người lao động dưới các hình thức như trực tiếp nấu ăn, mua suất ăn, cấp phiếu ăn.
Trường hợp người sử dụng lao động không tổ chức bữa ăn giữa ca, ăn trưa mà chi tiền cho người lao động thì không tính vào thu nhập chịu thuế của cá nhân nếu mức chi phù hợp với hướng dẫn của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội. Trường hợp mức chi cao hơn mức hướng dẫn của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội thì phần chi vượt mức phải tính vào thu nhập chịu thuế của cá nhân.
Mức chi cụ thể áp dụng đối với doanh nghiệp Nhà nước và các tổ chức, đơn vị thuộc cơ quan hành chính sự nghiệp, Đảng, Đoàn thể, các Hội không quá mức hướng dẫn của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội. Đối với các doanh nghiệp ngoài Nhà nước và các tổ chức khác, mức chi do thủ trưởng đơn vị thống nhất với chủ tịch công đoàn quyết định nhưng tối đa không vượt quá mức áp dụng đối với doanh nghiệp Nhà nước”

– Từ tháng 9/2016 trở về trước là 680.000đồng/người/tháng
( Thông tư số 18/2013/TT-BLĐTBXH ngày 09/9/2013)
– Từ tháng 10/2016 là 730.000 đồng/người/tháng
( Thông tư số 26/2016/TT-BLĐTBXH -HL:15/10/2016)
 

Cách hạch toán tiền ăn trưa, ăn giữa ca

Khoản tiền ăn trưa, ăn giữa ca của nhân viên bộ phận nào thì cho vào chi phí tương ứng bộ phận đó

  • Trường hợp doanh nghiệp trả tiền mặt cho người LĐ, kế toán ghi sổ các bút toán:
 Nợ Tk 6421/6422/154
Có TK 334
Nợ TK 334
Có TK111
  • Trường hợp Doanh nghiệp Tổ chức ăn trưa, ăn giữa ca:
Nợ TK 6421
Có TK 111
Xem  thêm: Cách tính lương theo các hình thức trả lương trong doanh nghiệp.

TƯ VẤN MIỄN PHÍ - HỖ TRỢ 24/7

Nếu bạn đang quan tâm " KHÓA KẾ TOÁN TỔNG HỢP THỰC TẾ " thì hãy để lại thông tin tại đây. Chúng tôi sẽ liên hệ lại ngay để hỗ trợ bạn.

Địa chỉ học(*): Hà NộiTP HCMTỉnh Khác

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *