Cách hạch toán thuế Thu nhập doanh nghiệp tạm tính

NHẬN GIA SƯ KẾ TOÁN THEO YÊU CẦU xem ngay

NHẬN LÀM DỊCH VỤ KẾ TOÁN TRỌN GÓI xem ngay

NHẬN LÀM DỊCH VỤ CHỮ KÝ SỐ GIÁ RẺ xem ngay


Thuế thu nhập doanh nghiệp là loại thuế kê khai tạm tính theo quý và quyết toán thuế vào cuối năm.

Căn cứ để hạch toán – ghi sổ số thuế thu nhập doanh nghiệp tạm tính quý hay chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp chính là tờ khai thuế TNDN tạm tính quý.
Tài khoản sử dụng để hạch toán:

TK 3334: Thuế thu nhập doanh nghiệp.
TK 821: Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp.

Sau đây Kế Toán Hà Nội sẽ đưa ra cách hạch toán các nghiệp vụ thường gặp liên quan đến thuế TNDN:

1. Hàng quý, Căn cứ vào tờ khai thuế TNDN kế toán hạch toán:
Nợ TK 8211 – Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp.
     Có TK 3334 – Thuế thu nhập doanh nghiệp.
Khi nộp thuế thu nhập doanh nghiệp vào NSNN, ghi:
Nợ TK 3334 – Thuế thu nhập doanh nghiệp
     Có các TK 111, 112,. . .
2. Cuối năm tài chính, khi làm tờ khai quyết toán thuế TNDN:
– Nếu số thuế thu nhập doanh nghiệp thực tế phải nộp trong năm lớn hơn số thuế thu nhập doanh nghiệp tạm tính ở các quý, kế toán phản ánh bổ sung số thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành còn phải nộp, ghi:
Nợ TK 8211 – Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp.
     Có TK 3334 – Thuế thu nhập doanh nghiệp.
Khi nộp thuế thu nhập doanh nghiệp vào NSNN, ghi:
Nợ TK 3334 – Thuế thu nhập doanh nghiệp
     Có các TK 111, 112,. . .
– Nếu số thuế thu nhập doanh nghiệp thực tế phải nộp trong năm nhỏ hơn số thuế thu nhập doanh nghiệp tạm tính thì kế toán hạch toán giảm chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp như sau:
Nợ TK 3334 – Thuế thu nhập doanh nghiệp
     Có TK 8211 – Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành.
3. Trường hợp phát hiện sai sót không trọng yếu của các năm trước liên quan đến thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp của các năm trước, doanh nghiệp được hạch toán tăng (hoặc giảm) số thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp của các năm trước vào chi phí thuế thu nhập hiện hành của năm phát hiện sai sót.
+ Trường hợp thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành của các năm trước phải nộp bổ sung do phát hiện sai sót không trọng yếu của các năm trước được ghi tăng chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành của năm hiện tại, ghi:
Nợ TK 8211 – Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành
     Có TK 3334 – Thuế thu nhập doanh nghiệp.
Khi nộp tiền, ghi:
Nợ TK 3334 – Thuế thu nhập doanh nghiệp
     Có các TK 111, 112,. . .
+ Trường hợp số thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp được ghi giảm do phát hiện sai sót không trọng yếu của các năm trước được ghi giảm chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành trong năm hiện tại, ghi:
Nợ TK 3334 – Thuế thu nhập doanh nghiệp
     Có TK 8211 – Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành.
4. Cuối kỳ kế toán, kết chuyển chi phí thuế thu nhập hiện hành, ghi:
+ Nếu TK 8211 có số phát sinh Nợ lớn hơn số phát sinh Có thì số chênh lệch, ghi:
Nợ TK 911 – Xác định kết quả kinh doanh
     Có TK 8211 – Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành.
+ Nếu TK 8211 có số phát sinh Nợ nhỏ hơn số phát sinh Có thì số chênh lệch, ghi:
Nợ TK 8211 – Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành
     Có TK 911 – Xác định kết quả kinh doanh.
 

Sơ đồ hạch toán thuế thu nhập doanh nghiệp:

hạch toán thuế TNDN tạm tính

Xem thêm: Cách tính thuế thu nhập doanh nghiệp ( mới nhất năm 2014)


TƯ VẤN MIỄN PHÍ - HỖ TRỢ 24/7

Nếu bạn đang quan tâm " KHÓA KẾ TOÁN TỔNG HỢP THỰC TẾ " thì hãy để lại thông tin tại đây. Chúng tôi sẽ liên hệ lại ngay để hỗ trợ bạn.

Địa chỉ học(*): Hà NộiTP HCMTỉnh Khác

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *