Học làm kế toán tổng hợp
Học làm kế toán thuế
Học làm kế toán trên phần mềm
Học làm kế toán trên Excel
Định khoản hạch toán

Cách hạch toán hàng bán bị trả lại TK 531

giảm 50% học phí

Khi hàng bán vi phạm cam kết, vi phạm hợp đồng kinh tế, hàng bị kém, mất phẩm chất, không đúng chủng loại, quy cách sẽ bị người mua trả lại hàng. Lúc nhận hàng trả lại người mua sẽ sử dụng tài khoản 531 – Hàng bán bị trả lại để hạch toán:

Bên Nợ: Doanh thu của hàng bán bị trả lại, đã trả lại tiền cho người mua hoặc tính trừ vào khoản phải thu khách hàng về số sản phẩm, hàng hóa đã bán.
Bên Có: Kết chuyển doanh thu của hàng bán bị trả lại vào bên Nợ Tài khoản 511 “Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ”, hoặc Tài khoản 512 “Doanh thu bán hàng nội bộ” để xác định doanh thu thuần trong kỳ báo cáo.
Tài khoản 531 không có số dư cuối kỳ.

Để cho các bạn dễ hiểu Kế Toán Hà Nội sẽ phân chia làm 2 bên như sau:

Nếu bạn là kế toán của Công ty nhận hàng trả lại ( tức là công ty bạn bị trả lại hàng):

1. Khi doanh nghiệp nhận hóa đơn hàng hóa bị trả lại:
Nợ 531: giá trị của hàng hóa nhận lại ( QĐ 48 là 5212 )
Nợ 3331: Thuế giá trị gia tăng ( nếu có)
Có 111, 112, 131… số tiền phải trả lại
Kế toán phản ánh giá vốn của hàng bán bị trả lại:
Nợ TK 156 – Hàng hóa
Có TK 632 – Giá vốn hàng bán.
2. Các chi phí phát sinh liên quan đến hàng bán bị trả lại (nếu có)hạch toán:
Nợ TK 641 – Chi phí bán hàng ( QĐ 48 là 6421 )
Có các TK 111, 112
Cách hạch toán hàng bán bị trả lại TK 531
VN:F [1.9.22_1171]
Rating: 0.0/10 (0 votes cast)
VN:F [1.9.22_1171]
Rating: 0 (from 0 votes)
Chia sẻ bạn bè
giam 50% hoc phi
You might also likeclose