Cách hạch toán giảm giá hàng bán đối với bên mua và bên bán

NHẬN GIA SƯ KẾ TOÁN THEO YÊU CẦU xem ngay

NHẬN LÀM DỊCH VỤ KẾ TOÁN TRỌN GÓI xem ngay

NHẬN LÀM DỊCH VỤ CHỮ KÝ SỐ GIÁ RẺ xem ngay


Giảm giá hàng bán là khoản giảm trừ cho người mua do hàng hóa kém phẩm chất, sai quy cách hoặc lạc hậu thị hiếu. Hàng hoá, dịch vụ áp dụng hình thức giảm giá dành cho khách hàng thì trên hóa đơn GTGT ghi giá đã giảm dành cho khách hàng, thuế GTGT, tổng giá thanh toán đã có thuế GTGT.

hạch toán giảm giá hàng bán


Việc giảm giá căn cứ vào chất lượng hàng hóa, dịch vụ. Số tiền giảm giá của hàng hoá, dịch vụ đã bán được tính điều chỉnh trên hoá đơn bán hàng hoá, dịch vụ của lần mua cuối cùng hoặc kỳ tiếp sau. Trường hợp số tiền giảm giá được lập khi kết thúc chương trình (kỳ) giảm giá hàng bán thì được lập hoá đơn điều chỉnh kèm bảng kê các số hoá đơn cần điều chỉnh, số tiền, tiền thuế điều chỉnh. Căn cứ vào hoá đơn điều chỉnh, bên bán và bên mua kê khai điều chỉnh doanh số mua, bán, thuế đầu ra, đầu vào.
( Theo TT 64/2013/TT-BTC )
Cũng giống như chiết khấu thương mại, việc hạch toán giảm giá hàng bán cũng phụ thuộc cách người bán lập hóa đơn cung cấp cho bên mua theo chương trình giảm giá.

Trường hợp 1: giá ghi trên hóa đơn là giá đã giảm ( không ghi số tiền đã giảm giá trên hóa đơn)

Bên bán Bên mua
Nợ TK 111,112,131: Tổng phải thu.
      Có TK 511: DT đã giảm chưa VAT.
      Có TK 3331 : Thuế GTGT phải nộp.
Nợ TK 156: Giá mua đã giảm chưa VAT
Nợ TK 1331: Thuế GTGT được khấu trừ
        Có TK 111,112,331: Tổng thanh toán

Trường hợp 2: Việc giảm giá ghi vào hóa đơn cuối cùng:

Bên Bán Bên mua
Nợ TK 131: Tổng phải thu
Nợ TK 532:  Giảm giá hàng bán ( QĐ 48 là 5213)
    Có TK 511: Doanh thu chưa giảm
    Có TK 3331: Thuế GTGT phải nộp
(các bạn hạch toán riêng ra 2 bút toán cho đúng nguyên tắc: 
không hạch toán nhiều nợ, nhiều nợ nhiều có)
Nợ TK 156: Giá mua đã giảm
Nợ TK 1331: Thuế GTGT được khấu trừ
    Có TK 111,112,331: Tổng thanh toán

Trường hợp 3: Bên mua lập riêng một hóa đơn điều chỉnh giảm giá hàng bán:

Bên Bán Bên mua
Nợ TK 532 – Giảm giá hàng bán (Theo giá bán chưa có thuế GTGT)
Nợ TK 3331 – Thuế GTGT của hàng bán phải giảm giá
     Có các TK 111, 112, 131,. .
Nợ 111, 112, 131: Tổng khoản chiết khấu được nhận
   Có 156: Giá mua được giảm giá
   Có 1331: giảm khoản thuế GTGT đã được khấu trừ.

Xem thêm : cách hạch toán chiết khấu thương mại
Kế Toán Hà Nội xin chúc các bạn làm tốt, có chỗ nào các bạn chưa hiểu cứ để lại comment nhé, Kế Toán Hà Nội sẽ giải đáp.

 


TƯ VẤN MIỄN PHÍ - HỖ TRỢ 24/7

Nếu bạn đang quan tâm " KHÓA KẾ TOÁN TỔNG HỢP THỰC TẾ " thì hãy để lại thông tin tại đây. Chúng tôi sẽ liên hệ lại ngay để hỗ trợ bạn.

Địa chỉ học(*): Hà NộiTP HCMTỉnh Khác

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *