Học làm kế toán tổng hợp
Học làm kế toán thuế
Học làm kế toán trên phần mềm
Học làm kế toán trên Excel
Định khoản hạch toán

Cách hạch toán các khoản thu nhập khác – Tài khoản 711

giảm 50% học phí

Hướng dẫn Cách định khoản hạch toán các khoản thu nhập khác – Tài khoản 711

 

1. Tài khoản 711: dùng để phản ánh các khoản thu nhập khác ngoài hoạt động tạo ra doanh thu của doanh nghiệp.

2. Kết cấu TK 711: Thuộc nhóm nguồn vốn:

hach toan cac khoan thu nhap khac

Có số phát giảm bên Nợ, phát sinh tăng bên Có; không số dư cuối kỳ.

Bên nợ

Bên có

– Số thuế GTGT phải nộp tính theo phương pháp trực tiếp đối với các khoản thu nhập khác;– Cuối kỳ kết chuyển các khoản thu nhập khác phát sinh trong kỳ sang TK 911. – Các khoản thu nhập khác phát sinh trong kỳ.

3. Một số nghiệp vụ  thường gặp trong doanh nghiệp:

Tính thuế theo phương pháp khấu trừ Tính thuế theo phương pháp trực tiếp
1. Thu nhập khác phát sinh từ nghiệp vụ nhượng bán, thanh lý TSCĐ, ghi:
Nợ TK 111,112,131 : Tổng thanh toánCó TK 711: Thu nhập khác

Có TK 3331: Thuế GTGT phải nộp

Nợ TK 111,112,131: Tổng thanh toánCó TK 711: Thu nhập khác
2. Các khoản nợ phải trả không xác định được chủ nợ, quyết định xóa và tính vào thu nhập khác, ghi:Nợ TK 331: Phải trả cho người bán

Nợ TK 338: Phải trả, phải nộp khác

Có TK 711: Thu nhập khác.

3. Cuối kỳ kế toán, tính và phản ánh số thuế GTGT phải nộp theo phương pháp trực tiếp của số thu nhập khác, ghi:Nợ TK 711: Thu nhập khác

Có TK 3331: Thuế GTGT phải nộp.

4. Cuối kỳ, kết chuyển các khoản thu nhập khác phát sinh trong kỳ vào TK 911 “Xác định KQKD”, ghi:Nợ TK 711: Thu nhập khác

Có TK 911: Xác định kết quả kinh doanh.

 

VN:F [1.9.22_1171]
Rating: 0.0/10 (0 votes cast)
VN:F [1.9.22_1171]
Rating: 0 (from 0 votes)
Chia sẻ bạn bè
giam 50% hoc phi
You might also likeclose