Cách hạch toán các khoản chi phí khác – Tài khoản 811

NHẬN GIA SƯ KẾ TOÁN THEO YÊU CẦU xem ngay

NHẬN LÀM DỊCH VỤ KẾ TOÁN TRỌN GÓI xem ngay

NHẬN LÀM DỊCH VỤ CHỮ KÝ SỐ GIÁ RẺ xem ngay


Hướng dẫn Cách định khoản hạch toán các khoản chi phí khác – Tài khoản 811

 

1. Tài khoản 811: Tài khoản này phản ánh những khoản chi phí phát sinh do các sự kiện hay các nghiệp vụ riêng biệt với hoạt động thông thường của các doanh nghiệp.

2. Kết cấu TK 811: Thuộc nhóm tài sản:

hach toan cac khoan chi phi khac

Có số phát tăng bên Nợ, phát sinh giảm bên Có; không số dư cuối kỳ.

Bên nợ

Bên có

– Các khoản chi phí khác phát sinh.– Cuối kỳ kết chuyển toàn bộ các chi phí khác trong kỳ vào TK 911.

3. Một số nghiệp vụ  thường gặp trong doanh nghiệp:

1. Các chi phí phát sinh cho hoạt động nhượng bán, thanh lý TSCĐ, ghi:
                                        Nợ TK 811: Chi phí khácNợ TK 133: Thuế GTGT được khấu trừ

Có TK 111,112,…

2. Các khoản tiền bị phạt do vi phạm hợp đồng kinh tế, bị phạt thuế, truy nộp thuế, ghi:Nợ TK 811: Chi phí khác

Có TK 111,112,…

Có TK 338: Phải trả, phải nộp khác

Có TK 333: Thuế và các khoản phải nộp.

4. Cuối kỳ, kết chuyển toàn bộ chi phí khác phát sinh trong kỳ vào TK 911 “Xác định KQKD”, ghi:                 Nợ TK 911: Xác định kết quả kinh doanh

Có TK 811: Chi phí khác.