Cách định khoản – Hạch toán

Cách hạch toán thuế môn bài

Thuế môn bài là loại thuế nộp theo năm. Đối với những doanh nghiệp đang hoạt động kinh doanh đã khai, nộp thuế môn bài thì không phải nộp hồ sơ khai thuế môn bài cho các năm tiếp theo nếu không

Xem thêm

Cách hạch toán kết chuyển lãi lỗ đầu năm

Khi làm sổ sách kế toán, đầu năm kế toán phải thực hiện bút toán đầu kỳ đó là kết chuyển lãi – lỗ: – Căn cứ để kết chuyển lãi lỗ từ năm trước sang năm đó chính là

Xem thêm

Cách hạch toán tiền lương và các khoản trích theo lương

Căn cứ để hạch toán tiền lương và các khoản trích theo lương là bảng tính – thanh toán tiền lương cho công nhân viên trong doanh nghiệp. Xem: cách làm bảng tính lương trên excel Tài khoản trung tâm

Xem thêm

Cách xử lý – hạch toán hàng thiếu – hàng thừa

I. Cách xử lý hàng thiếu – hạch toán hàng thiếu: Khi phát hiện hàng về nhập kho thiếu so với hóa đơn. Kế toán hạch toán: Nợ 156: số hàng thực tế nhập khoNợ 1381: Hàng thiếu chờ xử

Xem thêm

Cách hạch toán hàng nhập khẩu

Khi doanh nghiệp mua hàng nhập khẩu thì kế toán phải hạch toán, định khoản như thế nào? Liệu có hạch toán giống như khi doanh nghiệp mua hàng hoá thông thường hay không? Dưới đây kế toán Hà Nội

Xem thêm