Cách chuyển số dư đầu kỳ theo thông tư 133/2016/TT-BTC

NHẬN GIA SƯ KẾ TOÁN THEO YÊU CẦU xem ngay

NHẬN LÀM DỊCH VỤ KẾ TOÁN TRỌN GÓI xem ngay

NHẬN LÀM DỊCH VỤ CHỮ KÝ SỐ GIÁ RẺ xem ngay


Bắt đầu từ kỳ kế toán năm 2017, các doanh nghiệp vừa và nhỏ trước đây áp dụng hệ thống tài khoản kế toán theo quyết định 48/2006/QĐ-BTC sẽ thực hiện chuyển đổi sang áp dụng hệ thống tài khoản kế toán theo thông tư 133/2016/TT-BTC

Do có sự khác biết về một vài tài khoản kế toán trong bảng hệ thống tài khoản, nên đầu năm 2017 kế toán thực hiện chuyển số dư tài khoản theo hướng dẫn tại điều 91 – Chuyển số dư trên sổ kế toán của thông tư 133/2016/TT-BTC như sau:

Các chuyển số dư theo thông tư 133

1. Doanh nghiệp thực hiện chuyển đổi số dư các tài khoản sau:

STT Số dư của Tài khoản Chuyển sang theo dõi tại các TK
1 Số dư chi tiết về vàng, bạc, kim khí quý, đá quý đang phản ánh trên TK 1113 và 1123 Theo dõi trên các TK 152 – Hàng tồn kho, TK 155 – Thành phẩm, TK 156 – Hàng hóa (đối với vàng bạc, kim khí quý, đá quý được phân loại là hàng tồn kho) và TK 2288 – Đầu tư khác (đối với vàng bạc, kim khí quý, đá quý không được phân loại là hàng tồn kho).
2 Số dư các khoản trái phiếu, tín phiếu, kỳ phiếu nắm giữ đến ngày đáo hạn, không nắm giữ vì mục đích kinh doanh (mua vào để bán ra với mục đích kiếm lời qua chênh lệch giá mua, bán) đang phản ánh trên TK 121 – Đầu tư tài chính ngắn hạn Chuyển sang TK 128 – Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn (1288)
3 Số dư TK 142 – Chi phí trả trước ngắn hạn Chuyển sang TK 242 – Chi phí trả trước
4 Số dư chi tiết TK 1388 về ký quỹ, ký cược ngắn hạn và TK 244 – Ký quỹ, ký cược dài hạn Chuyển sang TK 1386 – Cầm cố, thế chấp, ký quỹ, ký cược
5 Số dư các khoản dự phòng đang phản ánh trên TK 159, 229 Chuyển sang TK 229 – Dự phòng tổn thất tài sản (chi tiết cho từng TK cấp 2 phù hợp với nội dung dự phòng);
6 Số dư TK 311 – Vay ngắn hạn, TK 315 – Nợ dài hạn đến hạn trả, TK 3411- Vay dài hạn và TK 3412 – Nợ dài hạn Chuyển sang TK 341 – Vay và nợ thuê tài chính
7 Số dư TK 3414 – Nhận ký quỹ, ký cược dài hạn Chuyển sang TK 3386 – Nhận ký quỹ, ký cược
8 Khoản trích trước chi phí sửa chữa, duy trì cho TSCĐ hoạt động bình thường (đối với những TSCĐ theo yêu cầu kỹ thuật phải sửa chữa định kỳ), chi phí hoàn nguyên môi trường, hoàn trả mặt bằng và các khoản có tính chất tương tự đang phản ánh trên TK 335 – Chi phí phải trả Chuyển sang TK 352 – Dự phòng phải trả (chi tiết TK 3524).

2. Các nội dung khác đang phản ánh chi tiết trên các tài khoản có liên quan nếu trái so với Thông tư 133/2016/TT-BTC thì phải điều chỉnh lại theo quy định của Thông tư 133/2016/TT-BTC.

Kế Toán Hà Nội mời các bạn tham khảo thêm: Mẫu sổ sách kế toán theo thông tư 133 


TƯ VẤN MIỄN PHÍ - HỖ TRỢ 24/7

Nếu bạn đang quan tâm " KHÓA KẾ TOÁN TỔNG HỢP THỰC TẾ " thì hãy để lại thông tin tại đây. Chúng tôi sẽ liên hệ lại ngay để hỗ trợ bạn.

Địa chỉ học(*): Hà NộiTP HCMTỉnh Khác

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *