Học làm kế toán tổng hợp
Học làm kế toán thuế
Học làm kế toán trên phần mềm
Học làm kế toán trên Excel
Định khoản hạch toán

Các khoản chi phí được trừ khi thu nhập doanh nghiệp mới nhất

giảm 50% học phí

Các khoản chi phí được trừ khi thu nhập doanh nghiệpKế Toán Hà Nội xin cập nhật một số điều được bổ sung tại thông tư 119/2014/TT-BTC, TT 151/TT-BTC, Luật số 71/2017/QH13 và các khoản chi phí khi xác định thuế thu nhập doanh nghiệp được quy định tại Thông tư số 78/TT-BTC.

Khoản chi thực tế phát sinh liên quan đến hoạt động sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp.

– Khoản chi có đủ hóa đơn, chứng từ hợp pháp theo quy định của pháp luật.
– Khoản chi nếu có hóa đơn mua hàng hóa, dịch vụ từng lần có giá trị từ 20 triệu đồng trở lên (giá đã bao gồm thuế GTGT) khi thanh toán phải có chứng từ thanh toán không dùng tiền mặt.
+ Tức với những lần thanh toán chi phí có giá trị từ 20 triệu đồng trở nên thì doanh nghiệp bạn cần thanh toán qua chuyển khoản ngân hàng.
+ Chứng từ thanh toán không dùng tiền mặt thực hiện theo quy định của các văn bản pháp luật về thuế giá trị gia tăng.
– Với các trường hợp doanh nghiệp mua hàng hóa, thực hiện dịch vụ mà có giá trị từ 20 triệu đồng trở lên nhưng doanh nghiệp chưa thanh toán chi phí đó thì đến thời điểm ghi nhận chi phí, doanh nghiệp vẫn được tính làm chi phí được trừ khi tính thuế TNDN.
Tuy nhiên khi thanh toán doanh nghiệp lại dùng tiền mặt thanh toán số tiền trên 20 triệu đồng này thì chi phí đó sẽ bị loại khi tính chi phí được trừ của doanh nghiệp (doanh nghiệp phải kê khai, điều chỉnh giảm chi phí được trừ đã tính trước đó).

Các hoản chi phí được trừ khi tính thuế TNDN còn được bổ sung tại Điều 1 thông tư 151/2014/TT-BTC như sau:

a. Khoản chi có tính chất phúc lợi mà doanh nghiệp thực hiện tại đơn vị mình:

Chi phí được trừ khi tính thuế TNDN
– Các khoản thực chi cho hoạt động liên qua đến phòng, chống HIV/AIDS:
+ Chi phí đào tạo cán bộ phòng chống HIV/AIDS
+  Chi phí tổ chức truyền thông phòng, chống HIV/AIDS cho người lao động.
+ phí thực hiện tư vấn, khám và xét nghiệm HIV.
+ Chi phí hỗ trợ người nhiễm HIV.
– Khoản thực chi để thực hiện nhiệm vụ giáo dục quốc phòng và an ninh
– Khoản thực chi để hỗ trợ cho tổ chức Đảng, tổ chức chính trị xã hội.

b. Chi phí được trừ chi phúc lợi trực tiếp cho người lao động trong doanh nghiệp như:

– Chi đám hiếu, hỷ của bản thân và gia đình người lao động, hỗ trợ điều trị bệnh tật
– Chi nghỉ mát cho cán bộ nhân viên
– Chi chí cho gia đình người lao động bị thiên tai, dịch bệnh, ốm đau, tai nạn- Chi phí cho người lao động đi học nâng cao nghiệp vụ, kiến thức
– Chi phí khen thưởng con của người lao động có thành tích tốt trong học tập
– Chi hỗ trợ chi phí đi lại ngày lễ, tết cho người lao động và những khoản chi có tính chất phúc lợi khác

c. Các khoản chi khác mang tính chất đặc thù, phù hợp theo từng ngành nghề, lĩnh vực theo văn bản hướng dẫn của Bộ Tài chính

Các chú ý:
– Tổng số chi có tính chất phúc lợi nêu trên không quá 01 tháng lương bình quân thực tế thực hiện trong năm tính thuế của doanh nghiệp.

– Đối với các hóa đơn mua hàng hóa, dịch vụ đã thanh toán bằng tiền mặt phát sinh trước thời điểm Thông tư 78/2014 có hiệu lực thi hành thì không phải điều chỉnh lại chi phí được trừ (tức là vẫn được trừ hết số tiền đã thanh toán).

– Trường hợp doanh nghiệp mua hàng hóa, dịch vụ liên quan đến hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp và có hóa đơn in trực tiếp từ máy tính tiền theo quy định của pháp luật về hóa đơn; mà hóa đơn này được thanh toán theo các quy định trên thì vẫn được tính vào chi phí được trừ.
– Các chi phí được trừ khi tính thuế TNDN còn được xác định với những chi phí liên quan đến chi quảng cáo, tiếp thị, khuyến mại, hoa hồng môi giới, tiếp tân, khánh tiết, hội nghị, hỗ trợ tiếp thị, hỗ trợ chi phí liên quan trực tiếp đến hoạt động sản xuất, kinh doanh…sẽ không bị không chế 15% như trước nữa (theo luật số 71/2013/QH13).

VN:F [1.9.22_1171]
Rating: 0.0/10 (0 votes cast)
VN:F [1.9.22_1171]
Rating: 0 (from 0 votes)
Chia sẻ bạn bè
giam 50% hoc phi
You might also likeclose