Biên bản điều chỉnh hóa đơn giá trị gia tăng

NHẬN GIA SƯ KẾ TOÁN THEO YÊU CẦU xem ngay

NHẬN LÀM DỊCH VỤ KẾ TOÁN TRỌN GÓI xem ngay

NHẬN LÀM DỊCH VỤ CHỮ KÝ SỐ GIÁ RẺ xem ngay


Khi phát hiện sai sót trên hóa đơn đã kê khai thuế thì người bán và người mua phải lập biên bản hoặc có thoả thuận bằng văn bản ghi rõ sai sót, đồng thời người bán lập hoá đơn điều chỉnh sai sót. Hoá đơn ghi rõ điều chỉnh (tăng, giảm) số lượng hàng hoá, giá bán, thuế suất thuế giá trị gia tăng, điều chỉnh thông tin sai thành thông tin đúng (như sai tên công ty, mã số thuế…), cho hoá đơn số…, ký hiệu…

Dưới đây là mẫu biên bản điều chỉnh hóa đơn do Công ty kế toán Hà Nội cung cấp để các bạn kế toán tham khảo, sử dụng trong trường hợp phát hiện hóa đơn sai sót đã kê khai thuế:

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
  Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

BIÊN BẢN ĐIỀU CHỈNH HOÁ ĐƠN ( GTGT)

  Số ……./BBĐCHĐ

Căn cứ Thông tư số 39/2014/TT BTC ngày 31/03/2014 Hướng dẫn thi hành về hóa đơn bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ .

Hôm nay ngày……………., đại diện hai bên gồm có:
BÊN GIAO HÓA ĐƠN: 
Tên công ty : Công ty kế toán Hà Nội
Trụ sở chính: Phòng 207 – tòa nhà A5 – KĐT Đại Kim – Định Công.
MST : 0106208659
BÊN NHẬN  HÓA ĐƠN:      
Tên công ty : 
Trụ sở chính:
MST :
Cả hai bên thống nhất lập biên bản điều chỉnh  01 hóa đơn GTGT 03 liên số …….. ngày …….
NỘI DUNG TRƯỚC KHI ĐIỀU CHỈNH:
 …………………………………………………………………………………………
NỘI DUNG SAU KHI ĐIỀU CHỈNH:
…………………………………………………………………………………………  
Lý do điều chỉnh :
.…………………………………………………………………………………………
Biên bản này lập thành 02 bản, đơn vị giao hóa đơn giữ 01 bản, đơn vị nhận hóa đơn giữ 01 bản, có giá trị pháp lý như nhau.

ĐẠI DIỆN BÊN NHẬN HÓA ĐƠN                                 ĐẠI DIỆN BÊN GIAO HÓA ĐƠN
 

Tải về tại đây: Biên bản điều chỉnh hóa đơn.

Các mẫu biên bản tham khảo:
 

1. Mẫu biên bản điều chỉnh hóa đơn sai đơn giá

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
——————

 
                                                                                                     Ngày 22 tháng 05 năm 2015
 

BIÊN BẢN ĐIỀU CHỈNH HÓA ĐƠN SAI SÓT

 
Căn cứ theo hợp đồng kinh tế số: 05/HĐKT HN – TU ký ngày 04 tháng 01 năm 2015;

Bên Mua ( Bên A)     : Doanh nghiệp Tư Nhân Hải Ngọc
Địa chỉ             : Số 256 Vạn Phúc, Ba Đình, Hà Nội.
Đại diện          : Ông Hoàng Văn Toàn.                               Chức vụ: Giám Đốc.
Bên Bán ( Bên B)      : Công ty TNHH Thương mại Dịch vụ Hà Nội.
Địa chỉ             : P 207 Toà nhà A5, KĐT Đại Kim, Định Công, Hoàng Mai, Hà Nội
Đại diện          : Ông Hoàng Trung Thật               Chức vụ: Giám Đốc
Hôm nay, ngày 22 tháng 02 năm 2014, sau khi đối chiếu kiểm tra lại đơn giá của máy điều hoà Panasonic 20P đã ghi trên Hoá đơn số: 0038603 ngày 13 tháng 01 năm 2014 do Công ty TNHH Thương mại Dịch vụ Hà Nội xuất đã phát hiện ra sai sót, trên Hoá đơn như sau:

điều chỉnh đơn giá trên hóa đơn

Lý do: Ghi sai Đơn giá tăng 1.000.000đ/sp so với giá đã thoả thuận.
Biên bản này được lập thành 2 bản tiếng Việt có giá trị pháp lý như sau. Mỗi bên giữ một bản để đối chiếu với hóa đơn số: 0038612 ngày 22/05/2015.

 

ĐẠI DIỆN BÊN MUA
(Ký, đóng dấu, ghi rõ họ tên)
 
ĐẠI DIỆN BÊN BÁN
(Ký, đóng dấu, ghi rõ họ tên)
 

   

2. Mẫu biên bản điều chỉnh sai Công ty hoặc địa chỉ

Mẫu Biên bản điều chỉnh Hoá đơn: Khi hoá đơn viết sai về tên Công ty hoặc địa chỉ nhưng đúng mã số thuế Theo Khoản 7, Điều 3 của TT26/2015/TT-BTC

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
——————

 
                                                                                                     Ngày 15 tháng 05 năm 2015
 

BIÊN BẢN XÁC NHẬN – ĐIỀU CHỈNH HÓA ĐƠN SAI SÓT

 
– Căn cứ vào Điều 20 của  
Thông tư 39/2014/TT-BTC ban hành ngày 31 tháng 03 năm 2014;
– 
Khoản 7, Điều 3 của Thông tư 26/2015/TT-BTC

Hai bên Công ty chúng tôi gồm có:
 
Bên Mua ( Bên A)     : Công ty TNHH Đầu tư Thương mại Minh Anh.
Địa chỉ             : Số 192 Nguyễn Trãi, Thanh Xuân, Hà Nội.
Đại diện          : Bà Trần Minh Anh.                                 Chức vụ: Giám Đốc.

Bên Bán ( Bên B)      : Công ty TNHH Thương mại Dịch vụ Hà Nội.
Địa chỉ             : P 207 Toà nhà A5, KĐT Đại Kim, Định Công, Hoàng Mai, Hà Nội
Đại diện          : Ông Hoàng Trung Thật.              Chức vụ: Giám Đốc

Hôm nay, ngày 15 tháng 05 năm 2015, sau khi đối chiếu kiểm tra lại về địa chỉ của Công ty TNHH Đầu tư Thương mại Minh Anh đã ghi trên Hoá đơn số: 0000016 ngày 20 tháng 03 năm 2015 do Công ty TNHH Thương mại Dịch vụ Hà Nội xuất đã phát hiện ra sai sót, trên Hoá đơn về địa chỉ đã ghi sai: Số 132 Nguyễn Trãi, Thanh Xuân, Hà Nội.

Nay hai bên thống nhất điều chỉnh thông tin về địa chỉ của Công ty TNHH Đầu tư Thương mại Minh Anh thành: Số 192 Nguyễn Trãi, Thanh Xuân, Hà Nội.

Lý do: Ghi sai địa chỉ theo đăng ký thuế của Công ty TNHH Đầu tư thương mại Minh Anh.
Biên bản này được lập thành 2 bản tiếng Việt có giá trị pháp lý như sau. Mỗi bên giữ một bản để đảm bảo tính Hợp lệ cho Hoá đơn số: 0000016 ngày 20 tháng 03 năm 2015.

ĐẠI DIỆN BÊN BÁN
(Ký, đóng dấu, ghi rõ họ tên)
ĐẠI DIỆN BÊN BÁN
(Ký, đóng dấu, ghi rõ họ tên)

 
    

 

3. Mẫu biên bản điều chỉnh hóa đơn khi sai Mã Số thuế:

mẫu biên bản điều chỉnh hóa đơn sai mã số thuế


TƯ VẤN MIỄN PHÍ - HỖ TRỢ 24/7

Nếu bạn đang quan tâm " KHÓA KẾ TOÁN TỔNG HỢP THỰC TẾ " thì hãy để lại thông tin tại đây. Chúng tôi sẽ liên hệ lại ngay để hỗ trợ bạn.

Địa chỉ học(*): Hà NộiTP HCMTỉnh Khác

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *