Học làm kế toán tổng hợp
Học làm kế toán thuế
Học làm kế toán trên phần mềm
Học làm kế toán trên Excel
Các mẫu báo cáo thực tập kế toán hay nhất năm 2015

Báo cáo thực tập tổ chức công tác kế toán mới nhất năm 2015

giảm 50% học phí

Báo cáo thực tập tổ chức công tác kế toánKế toán Hà Nội xin chia sẻ mẫu báo cáo thực tập tổ chức công tác kế toán “Công tác kế toán tại phòng kế toán tài chính của công ty cổ phần liên minh liên kết Vi Na”

Trong thực tế, luôn luôn tồn tại sự khác biệt giữa các chính sách thuế với các quy định trong các chuẩn mực và chế độ kế toán trong bất kỳ nền kinh tế nào trên Thế Giới. Các doanh nghiệp hoạt động trong nền kinh tế phải hiểu và có cách ứng xử phù hợp đối với sự khác biệt này. Vì vậy, việc hạch toán thuế thu nhập doanh nghiệp hiện nay đang là một vấn đề quan tâm của các doanh nghiệp, của những người làm công tác kế toán và của cả cơ quan thuế. Tác động của những sự khác biệt này như thế nào đến lợi nhuận trình bày trên báo cáo tài chính và lợi nhuận trình bày trên báo cáo quyết toán thuế, từ đó chỉ tiêu thuế thu nhập doanh nghiệp giữa cách tính trên cơ sở của kế toán và trên cơ sở của cơ quan thuế có sự chênh lệch hay không? Nếu có thì cách xử lý, ghi nhận và trình bày các khoản chênh lệch này như thế nào?… Từ đó, cho thấy việc phân tích, tìm hiểu mối quan hệ giữa thuế và kế toán nhằm đề ra các biện pháp để xử lý, ghi nhận, trình bày việc chênh lệch thuế thu nhập doanh nghiệp trên cơ sở của kế toán và trên cơ sở của thuế.

Như vậy việc nghiên cứu đề tài này giúp cho tôi tìm hiểu và nắm vững hơn trong việc ghi nhận doanh thu, ghi nhận chi phí và xác định lợi nhuận chịu thuế trên cơ sở nguyên tắc của thuế và trên cơ sở của kế toán, đồng thời tạo nên sự đồng nhất giữa báo cáo tài chính và các giá trị trên sổ sách, điều này rất quan trọng vì trong nền kinh tế thị trường ngày càng phát triển hiện nay thuế là một yếu tố tất yếu cần xem xét khi ra quyết định đầu tư của các nhà đầu tư.

Tải mẫu báo cáo thực tập tổ chức công tác kế toán tại đây:

21stca-7f93936d-31ba-4d7d-b255-826a6b060f12-v2-300x118

Xem thêm các mẫu báo cáo thực tập kế toán:

VN:F [1.9.22_1171]
Rating: 0.0/10 (0 votes cast)
VN:F [1.9.22_1171]
Rating: 0 (from 0 votes)
Chia sẻ bạn bè
giam 50% hoc phi
You might also likeclose