Các mẫu báo cáo thực tập kế toán hay nhất năm 2015

Mô tả những công việc của kế toán thuế phải làm trong doanh nghiệp

Kế toán thuế là 1 vị trí công việc không thể thiếu trong bất kỳ 1 DN nào, nhưng đại đa số các bạn sinh viên kế toán mới chưa hình dung rõ ràng công việc kế toán phải làm những gì.

Xem thêm