Học làm kế toán tổng hợp
Học làm kế toán thuế
Học làm kế toán trên phần mềm
Học làm kế toán trên Excel
Mẫu biểu - Chứng từ

Bảng dự toán chi tiêu

giảm 50% học phí

Các bạn có thể tham khảo biểu mẫu bảng dự toán chi tiêu sau:

BẢNG DỰ TOÁN CHI TIÊU
(Kèm theo giấy xin ứng hoặc thanh toán)

Ðề tài: ………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………..

Ứng hoặc chi lần thứ: ……………………………………………………………………

Mục Tiểu mục Nội dung Số tiền (đ) Ghi chú
Tổng cộng

Tổng số tiền bằng chữ: …………………………………………………………………..

Hà Nội, ngày … tháng … năm 20…

Chủ nhiệm đề tài
Người lập bảng
VN:F [1.9.22_1171]
Rating: 10.0/10 (1 vote cast)
VN:F [1.9.22_1171]
Rating: 0 (from 0 votes)
Bảng dự toán chi tiêu, 10.0 out of 10 based on 1 rating
Chia sẻ bạn bè
giam 50% hoc phi